Mät teamets framsteg bättre med Viva Goals

Mät teamets framsteg bättre med Viva Goals När ditt team enas om sitt syfte och sina strategiska mål så händer något magiskt. Kraften riktas rätt och leveransen ökar. Med Microsoft Viva Goals så kan du skapa tydlighet och koppla det dagliga arbetet mot företagets...