Bemästra licensdjungeln

Bemästra licensdjungeln – White paper om licenshantering

I detta White paper om licenshantering ger vi dig ett helikopterperspektiv på hantering och de beslut som du kan ställas inför – Bemästra licensdjungeln!

Licenshantering är ett område som utvecklats snabbt de senaste decennierna. Från att ha behövt köpa en fysisk box innehållande programvarulicenser på CD-skiva, till dagens digitala lösningar. Men bortsett från de uppenbara fördelarna med digitala licenser, har utvecklingen också gjort det svårt för företag att hålla koll på alla avtal som tecknas.

Därför bör du låta en expert hantera era licenser
• Du slipper den dagliga tillsynen, och får därmed kontroll utan att ha koll
• Du håller dig ajour rörande nyheter och kommande möjligheter
• Skyddar dig mot skadestånds- och straffansvar
• När teknikförändringar kommer får du hjälp att hantera dessa
• Få information om produktuppgraderingar
• Minska kommunikations- och dataöverföringsproblem

Ladda ner och läs mer i vårt White paper om licenshantering –Bemästra licensdjungeln. Det är gratis.