Checklista – jämför molnet med on-premise-lösning

Här är en checklista!

13 punkter du bör ha i åtanke vid val av lösning när du ser över din it-miljö. Det behöver inte vara antigen eller (molnet eller on-premise-lösning), det kan vara en hybridlösning. Punkterna handlar om allt från licenshantering, via resekostnader till intern policy. Jämför molnet med on-premise-lösning.

K3 Nordic hjälper självklart till om du vill går vidare med din jämförelse beroende på vilken lösning som passar bäst utifrån ditt svar.

Ladda ner checklistan utan kostnad här