Checklista på hur du tar dig ur licensdjungeln och får koll på programvarulicenser

Så tar du dig ur licensdjungel och får koll på programvarulicenser!

Hur många olika typer av programvarulicenser finns det?

Hur långt är ett snöre?  Dvs det är svårt att säga. Att hålla koll på sina programvarulicenser kan vara snårigt, det är olika regler för alla licenser och leverantörer.

Programvara liknar inte andra tillgångar som du köper. En programvarulicens ett företag rätt att använda ett program. Själva programvaran tillhör upphovsrättsinnehavaren, medan licensen som åtföljer programvaran innehåller villkoren för användningen av programvaran. Du måste ha licens till alla program som du använder.

Genom att ha koll på licenserna kan ditt företag:

  • Spara pengar.
  • Hantera teknikförändringar.
  • Minska kommunikations- och dataöverföringsproblem.
  • Motivera investeringar i teknik.
  • Undvika skadestånds- och straffansvar.
  • Vara hederliga och ärliga.
  • Vara skyddade och pålitliga.
  • Ha rätt till teknisk support och produktuppgraderingar.
  • Vara effektiva och produktiva.

Här laddar du ner Checklista på hur du tar dig ur licensdjungeln och får koll på programvarulicenser.