Chat with us, powered by LiveChat

MySQL

Världens
mest populära
open source-
databas

Kontakta oss

MySQL – Den mest populära Open Source-databasen

MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser som är skriven i öppen källkod. Som användare kan du skapa och administrera databaser samtidigt som du kan hämta information ur den.

MySQL är den mest populära Open source-databasen och anses vara ett av de bästa sätten att söka databas och lagra stora mängder data. Vanligt förekommande för PHP- och Javabaserade webbapplikationer som kräver en databas för informationslagring.

MySQL är en snabb och stabil databashanterare som är ideal för konstruerade lösningar och en del av OpensourceLAMP-stack och har över 70 000 nedladdningar dagligen. Det är ett klient- /serversystem som stödjer flera administrativa verktyg, program, bibliotek och programmeringsgränssnitt.

MySQL körs på många olika plattformar, inklusive Windows, Mac OS X och Linux. Du kan hämta och installera MySQL på din egen dator. Även många webbhotell tillhandahåller en implementering av MySQL som en del av sina paket, alla med ett unikt gränssnitt som ansluter dig till databaser. Om du använder MySQL som en del av en webbplats eller applikation behöver besökare på webbplatsen inte ladda ner någon extra programvara för att dra nytta av funktionerna i MySQL.

Fördelar med MySQL Enterprise Edition

MySQL Enterprise Backup minskar risken för dataförlust genom att leverera heta säkerhetskopior av databaser online.

  • MySQL Enterprise Transparent Data Encryption möjliggör datakryptering genom att kryptera fysiska filer i en databas. Data krypteras automatiskt i realtid innan de skrivs till lagring och dekrypteras vid läsning från lagring.
  • MySQL Enterprise Encryption tillhandahåller kryptering, nyckelgenerering, digitala signaturer och andra kryptografiska funktioner som hjälper organisationer att skydda konfidentiella uppgifter och följa regler.
  • MySQL Enterprise Firewall varnar mot cybersäkerhetshot genom att ge skydd i realtid mot databasspecifika attacker, till exempel en SQL-injektion. MySQL Enterprise Firewall varnar för databashot skapar automatiskt en whitelist över godkända SQL-uttalanden och blockerar obehörig databasaktivitet.
  • MySQL Enterprise Audit är utformad för att snabbt och smidigt lägga till policybaserad revisionsöverensstämmelse till nya och befintliga applikationer. Du kan dynamiskt aktivera aktivitetsloggning på användarnivå, implementera aktivitetsbaserade policys, hantera revisionsloggfiler och integrera MySQL Audit med Oracle och tredjepartlösningar.
  • MySQL Enterprise Authentication tillhandahåller externa autentiseringsmoduler som är färdiga att använda för att enkelt integrera MySQL med befintliga säkerhetsinfrastrukturer, inklusive pluggbara autentiseringsmoduler (PAM) och Windows Active Directory.
  • MySQL Enterprise Monitor och MySQL Query Analyzer övervakar kontinuerligt databaser och kommer att varna dig om potentiella problem innan de påverkar ditt system. Det är som att ha en virtuell DBA assistent som rekommenderar bästa praxis för att eliminera säkerhetsproblem, förbättra replikering, optimera prestanda m.m.

Annual Subscription (2, 3, 4, 5)

ORACLE PREMIER SUPPORT (3)

24x7 Support

Unlimited Support Incidents

Knowledge Base

Maintenance Releases

MySQL Consultative Support

MY SQL FEATURES 

MySQL Database Server

MySQL Document Store

MySQL Connectors

MySQL Replication

MySQL Router

MySQL Partitioning

MySQL Workbench (1)

Storage Engine: MyISAM

Storage Engine: InnoDB

Oracle Enterprise Manager for MySQL (1)

MySQL Enterprise Monitor (1)

MySQL Enterprise Dashboard (1)

MySQL Enterprise Advisors (1)

MySQL Query Analyzer (1)

MySQL Replication Monitor (1)

MySQL Enterprise Backup (1)

Hot backup for InnoDB (1)

Full, Incremantal, Partial, Optimistic Backups (1) 

Full, Partial, Selective, Hot Selective restore (1)

Encryption and Compression (1)

Point-In-Time-Recovery (1)

MySQL Enterprise Security (1)

MySQL Enterprise Authentication (1) 

MySQL Enterprise TDE (1)

MySQL Enterprise Encryption (1)

MySQL Enterprise Masking (1)

MySQL Enterprise Firewall (1)

MySQL Enterprise Audit (1)

MySQL Enterprise Scalability (1)

Thread Pool (1)

MySQL Enterprise High-Availability (1)

MySQL Group Replication

MySQL InnoDB Cluster

Oracle Product Certifications

Certified with Oracle Linux (6)

Certified with Oracle VM (6)

Certified with Oracle Solaris (6)

Certified with Oracle Enterprise Manager (6)

Certified with Oracle GoldenGate (6)

Certified with Oracle Data Integrator (6)

Certified with Oracle Fusion Middleware (6)

Certified with Oracle Secure Backup (6)

Certified with Oracle Audit Vault and Database Firewal (6)

Certified with Oracle OpenStack for Oracle Linux (6)


MySQL Enterprise edition

47 790 kr1 – Endast tillgängligt i kommersiella utgåvor.

2 – Årsabonnemang: rätt att använda de angivna programmen i enlighet med licensieringen samt rätt till Oracle Software Update License & Support för de specifika programmen.

3 – Oracle Premier Support för MySQL ingår i årsabonnemang (ingen extra kostnad).

4 – Server: gäller för den dator som programmen är installerade på. En serverlicens ger dig rätten att använda det licensierade programmet på en dator.

5 – Socket: en ’socket’ har ett chip som innehåller en samling av en eller flera kärnor. Oavsett antalet kärnor räknas varje chip som en socket. Alla sockets som används där programmen finns installerade måste vara licensierade.

6 – Non-MySQL-produkter ingår inte (kan köpas separat).

Prissättningen är ”per server”, i två klasser: servrar med 1-4 sockets och servrar med 5+ sockets.

Left Menu Icon