MySQL

Världens
mest populära
open source-
databas

Kontakta oss

MySQL – Den mest populära Open Source-databasen

MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser som är skriven i öppen källkod. Som användare kan du skapa och administrera databaser samtidigt som du kan hämta information ur den.

MySQL är den mest populära Open source-databasen och anses vara ett av de bästa sätten att söka databas och lagra stora mängder data. Vanligt förekommande för PHP- och Javabaserade webbapplikationer som kräver en databas för informationslagring.

MySQL är en snabb och stabil databashanterare som är ideal för konstruerade lösningar och en del av OpensourceLAMP-stack och har över 70 000 nedladdningar dagligen. Det är ett klient- /serversystem som stödjer flera administrativa verktyg, program, bibliotek och programmeringsgränssnitt.

MySQL körs på många olika plattformar, inklusive Windows, Mac OS X och Linux. Du kan hämta och installera MySQL på din egen dator. Även många webbhotell tillhandahåller en implementering av MySQL som en del av sina paket, alla med ett unikt gränssnitt som ansluter dig till databaser. Om du använder MySQL som en del av en webbplats eller applikation behöver besökare på webbplatsen inte ladda ner någon extra programvara för att dra nytta av funktionerna i MySQL.

Fördelar med MySQL Enterprise Edition

MySQL Enterprise Backup minskar risken för dataförlust genom att leverera heta säkerhetskopior av databaser online.

  • MySQL Enterprise Transparent Data Encryption möjliggör datakryptering genom att kryptera fysiska filer i en databas. Data krypteras automatiskt i realtid innan de skrivs till lagring och dekrypteras vid läsning från lagring.
  • MySQL Enterprise Encryption tillhandahåller kryptering, nyckelgenerering, digitala signaturer och andra kryptografiska funktioner som hjälper organisationer att skydda konfidentiella uppgifter och följa regler.
  • MySQL Enterprise Firewall varnar mot cybersäkerhetshot genom att ge skydd i realtid mot databasspecifika attacker, till exempel en SQL-injektion. MySQL Enterprise Firewall varnar för databashot skapar automatiskt en whitelist över godkända SQL-uttalanden och blockerar obehörig databasaktivitet.
  • MySQL Enterprise Audit är utformad för att snabbt och smidigt lägga till policybaserad revisionsöverensstämmelse till nya och befintliga applikationer. Du kan dynamiskt aktivera aktivitetsloggning på användarnivå, implementera aktivitetsbaserade policys, hantera revisionsloggfiler och integrera MySQL Audit med Oracle och tredjepartlösningar.
  • MySQL Enterprise Authentication tillhandahåller externa autentiseringsmoduler som är färdiga att använda för att enkelt integrera MySQL med befintliga säkerhetsinfrastrukturer, inklusive pluggbara autentiseringsmoduler (PAM) och Windows Active Directory.
  • MySQL Enterprise Monitor och MySQL Query Analyzer övervakar kontinuerligt databaser och kommer att varna dig om potentiella problem innan de påverkar ditt system. Det är som att ha en virtuell DBA assistent som rekommenderar bästa praxis för att eliminera säkerhetsproblem, förbättra replikering, optimera prestanda m.m.