Workplace 365

Färdiga paketeringar

framtagna för att du

ska kunna välja rätt

utifrån dina behov

Kontakta oss

Workplace 365

Vilken paketering passar dig bäst?

Vi har gjort det så enkelt som möjligt för dig att hitta rätt lösningar för just ditt företag.

Genom att sätta ihop tre olika paket för riktigt bra totallösningar kan du enkelt få allt du behöver genom att välja det du anser passar ditt företag bäst. Paketen är anpassade i tre olika steg – Basic, Plus och Premium. Alla paketeringar ger dig en säker och modern digital arbetsplats. 

I alla paket ingår uppsättning och support. Vi hjälper dig att se till att allt fungerar och finns alltid här för dig om det skulle dyka upp några problem. Vi håller dessutom ordning på alla licenser så att de alltid är uppdaterade och att du har de senaste versionerna.

R

Basic

Säker inloggning

Återställning lösenord

Säkerhetskopiering av mejl och affärsdata

Säkerhetskopior av er mejl och data. Undvik att viktiga data och mejl går förlorad p.g.a. oavsiktlig eller avsiktlig radering, virus, trasiga hårddiskar o.s.v.

Office web apps

275 kr/månad

P

Plus

Användarsupport 8-17

Villkorsstyrd inloggning

För att säkerställa identiteter, inloggningar, appar och data ställs vissa krav när en användare loggar in. Baserat på vilken typ av användare du är (t.ex. administratör eller VD) och vad du skall nå (t.ex. en viktig applikation) kommer användaren att behöva uppfylla vissa säkerhetskrav, t.ex. Trusted IP.

Enhetshantering

Central hantering och kontroll av företagets alla enheter. Grundkrav på alla enheter samt enhetsuppdateringar och säkerhetsnotifieringar.

Inloggningssäkerhet där du som användare måste verifiera sig själv i två steg – Vid åtkomst till konton eller appar genomgår användarna ytterligare en identitetsverifiering, t.ex. genom en mobilapp eller ett SMS, precis som BankID-funktionen.

Verktyg för GDPR-hantering

Skydda er företagsdata samtidigt som ni förstärker och undviker oavsiktlig delning av GDPR-klassad information.

Avancerat skydd mot hot

Skydd mot externa hot som följer dig som användare, oavsett om du använder din egen telefon eller företages enhet. Skyddar din organisation mot skadliga hot från e-postmeddelanden, länkar (URL:er) och bifogade filer.

Skyddar bland annat mot:

  • Nätfiske
  • Skräppost
  • Skadlig kod
  • Skadliga bifogade filer
  • Skadliga länkar.

Antivirus

Avancerat antivirus som skyddar mot dagens cyberhot. Övervakar hot mot din enhet, skannar och hämtar uppdateringar som hjälper till att identifiera de senaste hoten.

Dataskydd

Klassificering och kryptering av dokument och data.

Användarverktyg för klassificering och kryptering av känsliga dokument och data. T.ex. att vissa mejl bara kan läsas men inte vidarebefordras eller skrivas ut eller att vissa dokument blir krypterade till vissa personer inom organisationen. Ett användarvänligt verktyg direkt i alla Office-appar så som Word, Outlook, Excel, o.s.v.

Årlig säkerhetsscoring

Vi använder ett analyseringsverktyg för att med er gå igenom er befintliga miljö och uppsättning för att proaktivt kunna visa på eventuella förbättringsåtgärder för er säkerhetsmiljö.

Säkerhetskopiering av mejl och affärsdata

Säkerhetskopior av er mejl och data. Undvik att viktiga data och mejl går förlorad p.g.a. oavsiktlig eller avsiktlig radering, virus, trasiga hårddiskar o.s.v.

395 kr/månad

r

Premium

Användarsupport 8-17

Villkorsstyrd inloggning

För att säkerställa identiteter, inloggningar, appar och data ställs vissa krav när en användare loggar in. Baserat på vilken typ av användare du är (t.ex. administratör eller VD) och vad du skall nå (t.ex. en viktig applikation) kommer användaren att behöva uppfylla vissa säkerhetskrav, t.ex. Trusted IP.

Enhetshantering

Central hantering och kontroll av företagets alla enheter. Grundkrav på alla enheter samt enhetsuppdateringar och säkerhetsnotifieringar.

Inloggningssäkerhet där du som användare måste verifiera sig själv i två steg – Vid åtkomst till konton eller appar genomgår användarna ytterligare en identitetsverifiering, t.ex. genom en mobilapp eller ett SMS, precis som BankID-funktionen.

Verktyg för GDPR-hantering

Skydda er företagsdata samtidigt som ni förstärker och undviker oavsiktlig delning av GDPR-klassad information.

Avancerat skydd mot hot

Skydd mot externa hot som följer dig som användare, oavsett om du använder din egen telefon eller företages enhet. Skyddar din organisation mot skadliga hot från e-postmeddelanden, länkar (URL:er) och bifogade filer.

Skyddar bland annat mot:

  • Nätfiske
  • Skräppost
  • Skadlig kod
  • Skadliga bifogade filer
  • Skadliga länkar.

Antivirus

Avancerat antivirus som skyddar mot dagens cyberhot. Övervakar hot mot din enhet, skannar och hämtar uppdateringar som hjälper till att identifiera de senaste hoten.

Dataskydd

Klassificering och kryptering av dokument och data.

Användarverktyg för klassificering och kryptering av känsliga dokument och data. T.ex. att vissa mejl bara kan läsas men inte vidarebefordras eller skrivas ut eller att vissa dokument blir krypterade till vissa personer inom organisationen. Ett användarvänligt verktyg direkt i alla Office-appar så som Word, Outlook, Excel, o.s.v.

Årlig säkerhetsscoring

Vi använder ett analyseringsverktyg för att med er gå igenom er befintliga miljö och uppsättning för att proaktivt kunna visa på eventuella förbättringsåtgärder för er säkerhetsmiljö.

Säkerhetskopiering av mejl och affärsdata

Säkerhetskopior av er mejl och data. Undvik att viktiga data och mejl går förlorad p.g.a. oavsiktlig eller avsiktlig radering, virus, trasiga hårddiskar o.s.v.

Skydd mot dataläckage

Skydd för känsliga data som hjälper dig att förhindra avsiktlig eller oavsiktlig delning av känslig information. Identifierar, övervakar och undersöker e-postmeddelanden och filer efter känslig information och stoppar vid försök av delning eller nerladdning.

Hårddiskkryptering

Kryptering av hårddisk. Skyddar dina data och företagsinformation på enheten så att inte obehöriga kan komma åt den vid t.ex. stöld, borttappning eller virus.

Årlig säkerhetsworkshop

Workshop där vi gemensamt tittar på förändringar och förbättringsområden, samt diskuterar fördelar och utmaningar baserat på den årliga säkerhetsscoringen.

Produktivitetsutbildning

Tillgång till en serie av gemensamma utbildningswebinars, workshops och utbildningsfilmer. Allt för att förbättra användandet och upplevelsen av Microsofts alla applikationer.

595 kr/månad

*DKIM använder en mekanism som gör en signatur av meddelandet för att mottagaren skall kunna bedöma om meddelandet eller dess e-postrubriker har förändrats under transporten eller inte.

**DMARC, vilket är en förkortning för “Domain-Based Message Authentication”, detta är ett system som bygger ovanpå SPF och DKIM. Denna erbjuder ytterligare ett verktyg för avsändare att bättre förebygga och övervaka missbruk av sina domäner.