Förstudie – Filserver

Filserver

Vi hjälper till med förstudie för filserver. Vi går vi igenom scenariot med er som kund, vi tittar på antalet användare, datamängd och försöker kartlägga vilken produkt som är lämplig för er för att ta er dit ni önskar.

Potentiella lösningar för er som vill migrera bort er filserver från egen miljö (on premise/onprem):

 • Server (infrastruktur) via Azure
 • Filserver som applikation via Azure
 • Dropbox
 • Google Drive
 • Microsoft OneDrive
 • Owncloud
 • Box

Alla ovan alternativ är förknippat med olika utmaningar:

 • Pris
 • Administration
 • Säkerhet
 • SSO
 • Lagringskapacitet
 • Migreringsförfarande
 • Analys av befintlig mapp/filstruktur

Hör av er till oss så hjälper vi er ta nästa steg i er utveckling.

Tillbaka till Rådgivning och Konsultation