Förstudie – Virtualisering

Virtualisering

Vi hjälper till med förstudie för virtualisering. Tillsammans med er går vi igenom ert scenario, vi tittar på antalet servrar men också vilka serverlaster som går att avveckla eller konsolidera. Vi tittar på kraven och kan utefter detta välja virtualiseringsplattform.

Potentiella lösningar för er som kund som vill virtualisera sin serverpark:

• Egen hårdvara med VMWare Esxi/Microsoft Hyper-V
• Ska det vara converged? (Dvs all infrastruktur i samma låda)
• Public Cloud? (azure/amazon/google eller liknande)
• Private Cloud (En privat aktör)

Alla ovan alternativ är förknippat med olika utmaningar:

• Pris
• Administration
• Säkerhet
• SSO
• Kapacitet
• Migreringsförfarande
• Analys av befintlig struktur
• Licensutmaningar beroende på val av plattform/placering.

Hör av er till oss så hjälper vi er ta nästa steg i er utveckling.

Tillbaka till Rådgivning och Konsultation