GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

GDPR är de nya dataskyddsreglerna som reglerar sättet vi får hantera personuppgifter på.

Vi hjälper er att få koll, sätter upp rutiner och tittar över vilka verktyg som ni behöver för att er verksamhet ska vara GDPR-compliant.

Vi börjar med en förstudie som analyserar er bransch och vilka specifika problem som kan uppstå, sedan går vi in på djupet för att se vad som bör göras åt de största fallgroparna och kommer med ett förslag på åtgärdspaket. Åtgärdspaketet kan innebära att det behövs verktyg/program för att ta nästa steg.

Hör av er till oss så hjälper vi er ta nästa steg i er utveckling.

 

Ladda hem whitepaper GDPR

Tillbaka till Rådgivning och Konsultation