Tjänster – Säkerhet

Säkerhet

Tillsammans med er inventerar vi er it-miljö för att på så sätt kunna genomföra en korrekt förstudie gällande tjänster för säkerhet. Därefter analyserar vi vilka behov som finns, är det hårda skydd eller mjuka skydd? Lösningen kan bestå av antivirusskydd, utbildning i användning, sekretess och/eller hantering av känsliga uppgifter eller adaptiva skydd.

Detta resulterar i ett eventuellt förslag på åtgärdspaket från oss.

Hör av er till oss så hjälper vi er ta nästa steg i er utveckling.

Tillbaka till Rådgivning och Konsultation