Referens e-man om licensförsörjning

Hej kund!

Vi tog ett par minuter med vår kund e-man AB och deras CIO, grundare och styrelsemedlem, Jonas Edlund. e-man är en av Sveriges ledande tjänsteleverantörer inom systemintegration. e-man har varit kund hos K3 Nordic länge och för ungefär ett år sedan tog vi över kontrollen av all licensförsörjning.

Jonas har varit i mjukvarubranschen i över 20 år. Jonas är en erfaren systemarkitekt och utvecklare med bred erfarenhet från olika applikations- och integrationslösningar.

1. Vad har ni för programvarulicenser på e-man/hur ser er miljö ut?

– Vi använder PC och Mac med Windows eller OS X och vi licensierar Microsoft Office via ett Office 365 paket (Business Premium) samt att vi har ett mindre antal servrar med gemensamma stödsystem som hanteras av respektive leverantör. Utöver detta använder vi olika arbetsrelaterade programvaror installerade på PC’s och Mac och det är dessa licenser som hanteras av K3 Nordic. 

2. Vad tycker du är mest komplicerat med att hantera programvarulicenser/utmaningar?

– För oss är utmaningen att optimera antalet använda licenser (optimera vår licenskostnad). Det innebär att vi hela tiden behöver se över vem som behöver vad och sen berätta det för K3 som talar om för oss vilken licensmodell vi bör välja eller vilka licenser vi har som vi kan omfördela.

3. Varför har ni valt att lägga all licensförsörjning hos K3 Nordic?

– Vi valde att arbeta med K3 eftersom de har kunskap om olika licensmodeller och licenskostnader samt kunde erbjuda en tjänst där de åtar sig att vara vår rådgivare samt administrera vårt licensinnehav.

4. Kan ni/du ungefär uppskatta hur mycket med tid ni la på hantering av programvarulicenser innan K3 Nordic gick in och ”gör jobbet” jämfört med hur mycket med tid ni/du lägger nu?

– Den största vinsten för oss är inte minskad tid (kostnad) för administration av licenser utan att vi nu är rätt licensierade till en optimerad licenskostnad. Min uppskattning är att den tid vi la på licenshantering motsvarar ungefär den kostnad vi har för tjänsten idag. Skillnaden är att den personal som tidigare gjorde detta jobb idag kan arbeta med saker som är mer relaterade till vår verksamhet.

5. Vad tycker ni/du kännetecknar K3 Nordic och hanteringen av programvarulicenser?

– K3 Nordic löser våra förfrågningar snabbt och kan alltid svara på de frågeställningar vi har kring licensmodeller m.m. Vi är mycket nöjda med det jobb som vår dedikerade specialist gör.

Tack Jonas för att du tog dig tid. 

Är du intresserad av att jobba med oss? Kontakta oss här