SAM

SAM – Inventering och implementering

SAM=Software Asset Management/SAM inventering/revision/audit. Har Microsoft knackat på dörren hos er och vill göra en licensinventering? Eller har ni ett större avtal från någon annan leverantör som ska genomgå en revision/audit? Eller är det bara allmänt rörigt när det kommer till licenshantering och innehav?

Mjukvaror och hårdvaror är för företag helt affärskritiska produkter. Att investera i it-relaterade produkter kan vara omständligt och kostsamt, ibland även komplicerat. K3 Nordics vision och mål är att vi vill göra ditt företags inköpsprocess av licenser så enkel, snabb och ekonomisk som möjligt.

K3 Nordic är Microsoft Guldpartner – Software Asset Management, det betyder att vi är en av de bästa i klassen på SAM.

Låt K3 Nordic hjälpa dig att få full kontroll på din licenshantering dvs dina licensinköp och ditt licensinnehav. Vi ser till att hitta den lösning som passar ert företag bäst och dessutom hjälper vi dig att städa upp i den befintliga miljön. Efter att du tagit hjälp av vår SAM-specialist ska du känna att du har 100 % koll på företagets licenser och utgifter. Du kan alltid  be om en analys– där vi hjälper dig att få full kontroll på allt som rör ditt företags programvaror!

Vad är SAM mer exakt?
SAM – Software Asset Management eller licenshantering består av en serie verksamhetsprocesser som hjälper till att:
• Administrera…
• Styra …
• Skydda…
… organisationens programvaror genom alla faser i dess livscykel.

Kort och gott innebär det att vi erbjuder dig en tjänst där du får full kontroll på ditt licensinnehav oavsett leverantör eller tillverkare. SAM är alltså inte en produkt utan är en utarbetad Best Practise inom ramen för ITIL som står för Information Technology Infrastructure Library, vilken är en ISO-standard (ISO 19770-1) för att arbeta med it idag.

Genom att ha koll på licenserna kan ditt företag:
• Spara pengar
• Hantera teknikförändringar
• Minska kommunikations- och dataöverföringsproblem
• Motivera investeringar i teknik
• Undvika skadestånds- och straffansvar
• Vara hederliga och ärliga
• Vara skyddade och pålitliga
• Ha rätt till teknisk support och produktuppgraderingar
• Vara effektiva och produktiva

Är ditt företag i farozonen?

Vill du veta om ditt företag löper risk att använda program utan licens eller någon form av piratprogram?

Bedöm risken genom att besvara våra nedanstående sju frågor. Svara endast JA eller NEJ.
1. Vet du hur många servrar samt fasta och bärbara datorer som för närvarande används i ditt företag/organisation?
2. Har du licens för alla program som har installerats på datorerna och servrarna?
3. Vet du säkert att ingen anställd har kopierat programvara utan tillstånd?
4. Har du köpt all programvara på alla datorer och servrar från pålitliga säljare?
5. Har företaget/organisationen skriftliga riktlinjer för kopiering och inköp av programvarulicenser?
6. Har du koll på var all installationsmedia och alla licensbevis för datorer och servrar förvaras?
7. För du någonstans in licensbevis, kvitton, avtalsnummer och löptider på en säker plats så snart ni investerar i ny mjukvara?

Om du svarar nej på någon av frågorna

Eller om du är osäker på ett svar behöver du undersöka företagets licenssituation närmare. Det är här vi på K3 Nordic och vår SAM-tjänst kommer in i bilden. Beställ analys eller kontakta vår SAM-specialist Mathias Segerlund