Bemästra licensdjungeln

Licenshantering är ett område som utvecklats snabbt de senaste decennierna. Från att ha behövt köpa en fysisk box innehållande programvarulicenser på CD-skiva, till dagens digitala lösningar. Men bortsett från de uppenbara fördelarna med digitala licenser, har utvecklingen också gjort det svårt för företag att hålla koll på alla avtal som tecknas.

Ladda ner "Bemästra licensdjungeln"