Checklista jämför molnet med on-premise-lösning

Här är checklista!

13 punkter du bör ha i åtanke vid val av lösning när du ser över din it-miljö. Det behöver inte vara antigen eller (molnet eller on-premise-lösning), det kan vara en hybridlösning. Punkterna handlar om allt från licenshantering, via resekostnader till intern policy.

K3 Nordic hjälper självklart till om du vill går vidare med din jämförelse beroende på vilken lösning som passar bäst utifrån ditt svar.

Ladda ner "Checklista jämför molnet med on-premise-lösning"