Utbildning

Anpassade utbildningar på rätt nivå och med rätt metodik för att nyttja sina verktyg effektivt

N

För it-avdelningen

Många företag letar efter bra sätt att hantera sin it-miljö och Microsoft 365 erbjuder en hel uppsättning med verktyg för att hjälpa till.
K3 Nordic hjälper er att komma igång snabbt, få rätt konfiguration och rätt utbildning.

Grundläggande och fördjupad administration inom bl.a:

– Lägga till egna domännamn
– Användar och grupphantering
– Security & Compliance
– Synkronisering av lokalt AD
– Installation och deployment av Office ProPlus
– Azure AD

För slutanvändaren

Office 365 är idag utbrett hos de flesta företag, och har en lång rad funktioner som förenklar arbetet för företag och användare.
Ibland kan det vara svårt att komma igång och jobba effektivt med verktyget då grundkunskapen helt enkelt inte finns. Ibland betalar man till och med för användare som inte nyttjar det alls för att man inte vet hur.

Med anpassade utbildningar som håller rätt nivå, riktar in sig på rätt funktioner och har rätt metodik hjälper vi företag och deras slutanvändare att hitta effektiviteten i Office 365.

Administration och användarupplevelse av Microsofts onlinetjänster:

– Exchange Online
– Teams och Skype for Business
– SharePoint Online