Azure - Paketeringar

Paketeringar för

olika delar inom 

Microsoft Azure

Kontakta oss

Microsoft Azure – Paketeringar

Microsoft Azure är en ständigt växande uppsättning molntjänster som hjälper din organisation att hantera affärsutmaningar. Det är friheten att skapa, hantera infrastruktur och distribuera program i ett enormt globalt nätverk med hjälp av dina favoritverktyg och ramverk.

Boka telefontid

Behöver du hjälp att komma igång med Microsoft Azure? Vi på K3 Nordic är licensspecialister och guldpartner till just Microsoft. Vi hjälper er gärna hela vägen. Välj en tid som passar dig i formuläret nedan, vi ringer upp dig för ett första samtal för att komma igång och planera er resa.

Flytt av lokalt AD till Azure AD Premium

Varför Azure AD Premium?

 • Hanterar dina användare och deras rättigheter på ett enkelt och smidigt sätt.

Fördel med Azure AD Premium

 • Kostnadseffektivt, skrota din gamla AD-server
 • Lättmanagerat.

Steg för genomförande

 • Workshop med genomgång av förutsättningar
 • Uppsättning av testkonton
 • Validering av test
 • Uppsättning övrig personal
 • Validering uppsättning
 • Utbildning IT-personal.

Back up via Azure

Fördel back up via Azure

 • Säkert
 • Skalbart
 • Kostnadseffektivt.

Steg för genomförande

 • Analys av nuvarande back up-lösning
 • Rapport med rekommendation hur man gör det på det mest kostnadseffektiva och smarta sättet
 • Migrering
 • Validering.

Migrering från OnPrem till molnet

(så kallad Lift and Shift-migrering)

Fördel Lift and Shift

 • Enkelt sätt att migrera till molnet, smidigt och säkert
 • Kort nedtid.

Steg för genomförande

 • Analys av nuvarande onprem-miljö
 • Rapport med rekommendation av vilka servrar som kan flyttas till molnet och hur man gör det på det mest kostnadseffektiva och smarta sättet
 • Migrering
 • Validering.

Site Recovery

Back up av onpremmiljö i Azure

Steg för genomförande

 • Analys av nuvarande onprem-miljö
 • Rapport med rekommendation av vilka servrar som man kan lägga back up på i molnet och hur man gör det på det mest kostnadseffektiva och smarta sättet
 • Upsättning av back up
 • Validering.

Migrering filserver till Azure

Fördel för migrering från filserver till Azure

 • Kostnadseffektivt
 • Skalbart (betala för det du använder och skala enkelt upp om behov uppstår)
 • Uppdaterad (mycket av uppdateringarna sköts automatiskt och kund behöver inte sköta uppdateringar och uppgraderingar)
 • Minimal nedtid.

Steg för genomförande

 • Analys av nuvarande onprem-miljö
 • Rapport med rekommendation av vilka servrar/dokument som kan flyttas till molnet och hur man gör det på det mest kostnadseffektiva och smarta sättet
 • Migrering
 • Validering.

Uppsättning MFA med Conditional Access

Fördelar med MFA Conditional Access

 • Skydda mot intrång i din O365-miljö med hjälp av tvåfaktorsautentisering
 • Stör inte din personal under deras dagliga arbete
 • Bestäm själv under vilka förhållanden det ska gå att accessa er miljö.

Steg för genomförande

 • Workshop med framtagning av kundönskemål
 • Uppsättning av testkonton
 • Validering av test
 • Uppsättning övrig personal
 • Validering av uppsättning
 • Utvärdering.

Anders Ohlson

Sales specialist
Azure | Datacenter

Jag hjälper er att bli rätt licensierad utifrån ert behov. 

019-36 80 281
Mejla mig
Kontakta mig på LinkedIn

Boka tid med mig

Boka telefontid

Behöver du hjälp att komma igång med Microsoft Azure? Vi på K3 Nordic är licensspecialister och guldpartner till just Microsoft. Vi hjälper er gärna hela vägen.
Välj en tid som passar dig, vi ringer upp dig för ett första samtal för att komma igång och planera er resa.