Azure - Paketeringar

Paketeringar för

olika delar inom 

Microsoft Azure

Kontakta oss

Flytt av lokalt AD till Azure AD Premium

Varför Azure AD Premium?

 • Hanterar dina användare och deras rättigheter på ett enkelt och smidigt sätt.

Fördel med Azure AD Premium

 • Kostnadseffektivt, skrota din gamla AD-server
 • Lättmanagerat.

Steg för genomförande

 • Workshop med genomgång av förutsättningar
 • Uppsättning av testkonton
 • Validering av test
 • Uppsättning övrig personal
 • Validering uppsättning
 • Utbildning IT-personal.

Back up via Azure

Fördel back up via Azure

 • Säkert
 • Skalbart
 • Kostnadseffektivt.

Steg för genomförande

 • Analys av nuvarande back up-lösning
 • Rapport med rekommendation hur man gör det på det mest kostnadseffektiva och smarta sättet
 • Migrering
 • Validering.

Migrering från OnPrem till molnet

(så kallad Lift and Shift-migrering)

Fördel Lift and Shift

 • Enkelt sätt att migrera till molnet, smidigt och säkert
 • Kort nedtid.

Steg för genomförande

 • Analys av nuvarande onprem-miljö
 • Rapport med rekommendation av vilka servrar som kan flyttas till molnet och hur man gör det på det mest kostnadseffektiva och smarta sättet
 • Migrering
 • Validering.

Site Recovery

Back up av onpremmiljö i Azure

Steg för genomförande

 • Analys av nuvarande onprem-miljö
 • Rapport med rekommendation av vilka servrar som man kan lägga back up på i molnet och hur man gör det på det mest kostnadseffektiva och smarta sättet
 • Upsättning av back up
 • Validering.

Migrering filserver till Azure

Fördel för migrering från filserver till Azure

 • Kostnadseffektivt
 • Skalbart (betala för det du använder och skala enkelt upp om behov uppstår)
 • Uppdaterad (mycket av uppdateringarna sköts automatiskt och kund behöver inte sköta uppdateringar och uppgraderingar)
 • Minimal nedtid.

Steg för genomförande

 • Analys av nuvarande onprem-miljö
 • Rapport med rekommendation av vilka servrar/dokument som kan flyttas till molnet och hur man gör det på det mest kostnadseffektiva och smarta sättet
 • Migrering
 • Validering.

Uppsättning MFA med Conditional Access

Fördelar med MFA Conditional Access

 • Skydda mot intrång i din O365-miljö med hjälp av tvåfaktorsautentisering
 • Stör inte din personal under deras dagliga arbete
 • Bestäm själv under vilka förhållanden det ska gå att accessa er miljö.

Steg för genomförande

 • Workshop med framtagning av kundönskemål
 • Uppsättning av testkonton
 • Validering av test
 • Uppsättning övrig personal
 • Validering av uppsättning
 • Utvärdering.
Left Menu Icon