Digitala mötesrum

Kvalificerad teknik för möten och samarbete

Linford

Presentera dina idéer kraftfullt och samarbeta enkelt med dina kollegor. Whiteboard, videokonferens, presentationsskärm – här får du allt i ett.

Den interaktiva skärmen är kompatibel med Office- och Microsoft 365 så oavsett om det är Teams, Powerpoint eller OneDrive som är din favoritapp så får du ett enkelt användande. Starta ditt videomöte med ett knapptryck på din mobil, videokonferens har aldrig varit enklare. Kamera, mikrofon och högtalare är integrerat i skärmen så inga externa enheter behövs kopplas till.

24/7 drift som innebär att skärmen klarar av att stå på dygnet runt och en generös garanti som gäller i 5 år.

Rätt mötesinramning

En riktigt bra mötesmiljö bygger på många delar utöver informationstavlor och skärmar, till exempel bra ljud, rätt belysning, mörkläggningsgardiner eller mikrofoner. Linford har lösningen för enkel och funktionell styrning av alla parametrar som behövs för att göra ditt möte perfekt.

Om du är trött på möten som störs av krångel med bild, ljud och ljus så är det en god idé att installera ett smart och funktionellt system för din mötesinramning.

Linfords möteshanteringssystem ger:

 • En välfungerande möteslokal som styrs från EN skärm eller mobil enhet.
 • Ett lättanvänt system och en kontrollpanel som är helt anpassade efter dina behov och önskemål.
 • Ljudinstallationer med med diskreta högtalare i väggar och tak.
R

Trygg IT-drift

En säker och välfungerande IT-tillgång är hjärtat i de flesta av dagens företag och verksamheter. Och för de flesta företag är IT-driften en svårbegriplig och osäker process som kräver mycket resurser. Men så behöver det inte vara. Linford tar hand om alla olika delar som ingår i en modern, säker och effektiv IT-drift.

Företagets IT-drift kan bli ett hinder, ett ständigt irritationsmoment eller en stor kostnad om det inte hanteras med rätt kompetens.

IT-drift genom Linford ger:

 • Möjlighet att arbeta flexibelt och utan bindning till lokal eller geografi.
 • All information och alla verktyg tryggt samlade. Alltid tillgängligt.
 • Högsta säkerhetsklass.
 • Kabel, fiber eller trådlöst – nätverk anpassade efter kundens behov.
 • Service via utbildade nätverkstekniker.

(Inter)Aktiva möten

Med smarta, snygga och lättanvända interaktiva skärmar för möten och konferenser kan alla deltagare vara aktiva och interagera – oavsett var de befinner sig. Linford erbjuder ett helt nytt sätt att samarbeta gränslöst, att genomföra möten med utmärkt bild, ljud och total interaktivitet. Skärmarna är kompatibla med alla hård- och mjukvaror och, bäst av allt, de är lätta att använda!

En interaktiv skärm ger dig:

 • Effektiva videokonferenser med unika möjligheter att dela och bearbeta information utan att deltagarna är i samma rum.
 • En digital whiteboardtavla som rymmer hur mycket information som helst, som aldrig saknar pennor och som lätt kan sparas och delas.
 • En gemensam arbetsskärm som kan ladda ned de Android-appar ni jobbar med och anpassas efter företagets arbetssätt.
 • Trådlös och trasselfri spegling av både datorer och mobila enheter.
w

Effektiv information

Digitala skärmar är fantastiska informationskanaler som kan nå mottagaren var som helst. Linford har en enkel och effektiv lösning för snabb och smidig informationsspridning via olika sorters digitala skärmar. Innehållet kan lätt uppdateras var som helst och när som helst. Tjänsten kan kopplas mot egna system eller andra källor till information som ska spridas.

Digitala informationsskärmar ger:

 • Oöverträffad synlighet och chansen att göra ett riktigt starkt intryck på dina kunder.
 • En effektiv kanal för kommunikation till dina medarbetare.
 • Styrning av innehåll och visning via molnet – oavsett var i världen du befinner dig.
 • Ett lättanvänt verktyg som vem som helst kan sköta – inte bara IT-avdelningen.