Azure-event med K3, Microsoft & Intercept

Välkommen till en halvdag med fokus på Azure – Stockholm, den 30 november! 

Accelerera din lösning med Microsoft Azure

Tillhör du en av alla svenska ISV:er? Varmt välkommen på vårt Azure-event tillsammans med Microsoft, K3 Nordic och Intercept.

Vi tittar bl.a. på Cloud Fundamentals och djupdyker i Azure DevOps & Security.

Är du ett mjukvaruutvecklingsföretag som bygger din tjänst på Azure, eller vill du kanske göra det? Häng med oss den 30 november! Lär dig mer om hur du utför transaktioner med din programvara på Azure Marketplace.

Var? Microsoft Reactor, Regeringsgatan 59, Stockholm
När? 30 november, kl. 12.30 – 18.00

Program

Denna beslutsbaserade Cloud Transformation-workshop kommer att täcka följande ämnen:

• Introduktion till Azure
• Hur man börjar med Azure
• Infrastructure as a Service (IaaS)
• Plattform som en tjänst (PaaS)
• Azure Security & Monitoring.

Innehåll Azure Essentials

Enkelheten och flexibiliteten gör att våra kunder i väldigt hög grad väljer att gå över till att arbeta med Azure. Eftersom avsikten är att integrera Azure i organisationen är det viktigt att se till att alla element är korrekt inställda. Målet med den här sessionen är att skapa en solid grund för din Azure-miljö för att du ska kunna bygga tjänster ovanpå och vara säker på att du är redo för framtiden.

Innehåll DevOps

Som (mjukvaru)företag i dagens konkurrensutsatta och föränderliga marknad behöver du ständigt bevisa dig själv. Programvaran ska inte bara föras ut på marknaden snabbare, den måste också ständigt anpassas för att möta slutanvändarens behov. Nyckeln är ett strömlinjeformat arbetssätt, tydlig kommunikation, tydliga processer och korta ledtider.

DevOps är ett sätt att arbeta – man skulle kunna kalla det en företagskultur – som stödjer samarbete mellan utvecklare och operativa team. Genom att integrera DevOps i din organisation kan du släppa programvara snabbare och mer effektivt. Azure stöder det här sättet att arbeta med Azure DevOps, en miljö med tjänster som stöder de olika faserna av DevOps.

Under denna session på hög nivå kommer vi att introducera dig till DevOps.