Intune

MDM-verktyg för att managera enheter och appar.

Microsoft Intune

Omvandla leveransen av IT-tjänster för din moderna arbetsplats

Förenkla hanteringen av den moderna arbetsplatsen och gör en digital omvandling med Microsoft Intune. Skapa den mest produktiva Microsoft 365-miljön för användarna att jobba med enheter och appar de själva väljer, och samtidigt skydda alla data.

Hantera iOS-, Android-, Windows- och macOS-enheter på ett säkert sätt med en enda lösning för slutpunktshantering. Effektivisera och automatisera distribution, etablering, principhantering, appleverans och uppdateringar.

Håll dig uppdaterad med en globalt distribuerad molntjänstsarkitektur med hög skalbarhet. Utnyttja det intelligenta molnet för insikter och baslinjer för säkerhetsprinciper och konfigurationsinställningar.

Hjälp till att skydda data när du inte hanterar de enheter som anställda eller partner använder för att komma åt arbetsfiler. Med Intune-appskyddsprinciper får du noggrann kontroll över Office 365-data på mobila enheter.

Fördelar med Intune

  • Managera dina enheter, även mobila
  • Sätt upp policys, skjut ut patchar (uppdateringar) och applikationer
  • Nya datorer/anställda behöver bara logga in och appar och policys skjuts automatiskt ut.

Steg för genomförande

  • Workshop med framtagning av kundönskemål
  • Uppsättning av testkonton
  • Validering av test
  • Uppsättning övrig personal
  • Validering uppsättning
  • Utbildning IT-personal.