Microsoft Azure

Microsoft Azure är en öppen och flexibel molnplattform. Skapa, distribuera och hantera program i ett globalt nätverk.

Azure

Microsoft Azure är en ständigt växande
uppsättning molntjänster som hjälper din
organisation att hantera affärsutmaningar. Det är friheten att skapa, hantera infrastruktur och distribuera program i ett enormt globalt nätverk med hjälp av dina favoritverktyg och ramverk.

Vi hjälper er med molnmigreringen

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer ta klivet molnet. En migrering till molnet startar med en förstudie för att kontrollera vilken/vilka data/servrar som ska flyttas. Därefter utvärderar vi tillsammans med er hur vi på smidigast sätt går till väga för att möjliggöra en effektiv och framgångsrik molnmigrering.