Microsoft Teams

Samarbeta i Teams. Spara chattar, möten, filer och appar på ett och samma ställe.

Samarbeta i Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams är ett digitalt nav som samlar allt på en delad arbetsyta. Chatta, träffas, dela filer och arbeta med företagsappar. Att fysiskt befinna sig på olika platser innebär inte att vi jobbar ensamma. Teams underlättar samarbete effektivt med kommunikationsverktyg och dokumenthantering.

Kommunikation och mobilitet

Teams möjliggör kommunikation i teamet med personliga chattar, gruppchattar, organiserade kanaler och samtal var man än befinner sig. Medarbetare får enkelt tillgång till de resurser de behöver. 

Säkerhet och efterlevnad

Med Teams får du avancerade säkerhetskontroller, t.ex. dataförlustskydd, informationsbarriärer, kvarhållningsprinciper, eDiscovery, bevarande av juridiska skäl och mycket mer. Med hjälp av efterlevnadsfunktionerna uppfyller du nationella, regionala och branschspecifika föreskrifter.

Läs, kommentera och redigera samma dokument, samtidigt

Teams är utformat för alla slags grupper och har tagits fram med IT-avdelningen i åtanke, med enkla administrationsfunktioner för samarbete, möten, samtal och appar på ett och samma ställe.

Förenklat samarbete leder till kreativitet som i sin tur leder till produktivitet. Teams ser till att vi kan fokusera på de goda idéerna. Arbetet är lättillgängligt för rätt personer oavsett var vi befinner oss på ett tryggt och säkert sätt.

Möten, samtal och videosamtal

Videokonferenser förenklar samarbetet och effektiviteten både i och utanför organisationen. Ring upp möten från en telefon eller anslut direkt i Teams. Med Teams får du funktioner för tidsplanering, anteckningar, skrivbordsdelning, filuppladdning och chattmeddelanden. Teams fungerar också för vanliga samtal.

Med bara en knapptryckning kan du utvidga Microsoft Teams till alla mötesplatser med Microsoft Teams Rooms från Logitech, Creston, Polycom, Lenovo, HP och Yealink.

Viktiga säkerhets- och sekretessfunktioner i Teams

Mötesalternativ

Bestäm vem utanför organisationen som kan gå med i möten direkt, och vem som ska vänta i lobbyn på att någon släpper in dem. De som ringar upp via PSTN går med via lobbyn. Mötesorganisatörer kan även ta bort deltagare under mötet.

Inspelningsmedgivande

All inspelning av möten åtföljs av ett meddelande om att en inspelning äger rum. Meddelandet länkar också till sekretessmeddelandet för onlinedeltagare, och mötesorganisatören styr vilka deltagare som får spela in.

Kanalmoderering och kontroller

Kanalägare kan moderera en kanalkonversation och kontrollera vem som får och inte får dela innehåll i kanalkonversationer. Tack vare det här kan du se till att bara lämpligt innehåll visas av andra.

Multifaktorautentisering

Kräv att användare anger flera former av verifiering för att identifiera sig. Det här bidrar till att skydda deras konton från attacker som utnyttjar svaga eller stulna lösenord.

Endpoint Manager

Hantera enheter och appar och tillämpa villkorsstyrd åtkomst på valfri enhet.

Extern åtkomst

Med extern åtkomst får du en autentiserad anslutning till en annan organisation, så att samarbete mellan organisationer blir möjligt.

Dataförlustskydd

Förhindra att känslig information i misstag delas med andra.

Advanced Threat Protection

Skydda användare från skadlig kod som dolts i filer, inklusive filer som lagras i OneDrive eller SharePoint.

Informationsbarriärer

Kontrollera kommunikation mellan användare och grupper i Teams för att skydda verksamhetsinformation när det finns intressekonflikter eller principer som ska följas.

Kvarhållningsprinciper

Hantera innehåll i organisationen genom att ta bort eller bevara information för att uppfylla organisationsprinciper, branschstandarder och juridiska krav.

Datahemvist

Data i Teams finns i Microsofts säkra nätverk av datacenter så att du kan uppfylla efterlevnadskrav.

Inställningar och principer

Uppfyll organisationskrav med organisationsomfattande inställningar och anpassa funktioner för dina användare med principer för team, meddelanden, samtal och mycket mer.

Tilldelning av mötesroller

En mötesorganistör kan definiera roller i ett möte som anger vem som är ”presentatör” och ”deltagare”, och välja vilka mötesdeltagare som får presentera innehåll i mötet.

Inspelningsåtkomst

Åtkomst till inspelningen begränsas till personer som deltar i samtalet eller de som är inbjudna till mötet, om inte mötesorganisatören tillåter andra att komma åt den. Inspelningar laddas upp till Microsoft Stream och kan delas och laddas ned enligt de behörigheter som har aktiverats av kontoadministratörer.

Kommunikationsefterlevnad

Med hjälp av detta kan organisationer skapa en inkluderande och säker miljö genom att identifiera och förhindra negativt beteende som mobbning och trakasserier.Villkorsstyrd åtkomst

Ange riskbaserade principer för åtkomst som baseras på användarkontext, enhetens hälsotillstånd, plats med mera.

Säker gäståtkomst

Låt användare samarbeta med individer utanför organisationen samtidigt som du styr deras åtkomst till organisationsdata.

Kryptering

Teams krypterar vilande data och data under överföring och använder Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) för video, ljud, filer, chatt och skrivbordsdelning.

Känslighetsetiketter

Styr vem som har åtkomst till ett team genom att kontrollera sekretess- och gästinställningarna.

Cloud App Security

Identifiera och åtgärda misstänkt eller skadlig aktivitet, som borttagning av team i stor skala eller tillägg av obehöriga användare.

eDiscovery, bevarande av juridiska skäl, granskningslogg och innehållsökning

Identifiera, bevara och hantera enkelt den information som kan vara relevant för rättsfall.

Skyddar din sekretess

Kom åt dina data när som helst och utan särskild anledning. De används aldrig för annonsering och de tas bort när din prenumeration avslutas eller upphör.

Datahanteringsrapporter

Få åtkomst till rapporter från Transparency Hub, med information om hur vi har svarat på databegäranden.

Apphantering

Hantera appar med hjälp av detaljerad information om alla appar som är tillgängliga i klientorganisationen och underlätta processen för att testa och distribuera verksamhetsspecifika appar.

Kommunicera effektivare

Håll alla i teamet uppdaterade med gruppchatt, onlinemöten, samtal och webbkonferenser.

f

Anpassa arbetsytan

Lägg till dina Microsoft-favoritappar och tjänster från tredje part, och låt företaget röra sig framåt.

Starkare tillsammans

Samarbeta på filer med inbyggda Office 365-appar som Word, Excel, PowerPoint och SharePoint.

Håll teamet säkert

Du får heltäckande säkerhet, administrativ kontroll och efterlevnad – allt drivs av Office 365.