Microsoft Viva

Plattformen som ökar medarbetarnas engegemang, välbefinnande och kunskap

Microsoft Viva

Microsoft Viva tar vara på kraften i Teams och Microsoft 365 och skapar en gemensam medarbetarupplevelse inom fyra nyckelområden – engagemang, välmående, lärande och kunskap.

Viva ger nya inbyggda möjligheter, integrationer från ett starkt och växande ekosystem av Viva-partners, och en plattform som gör det möjligt för kunder att koppla ihop sina befintliga medarbetarsystem och verktyg med Viva för att göra dem mer tillgängliga för de anställda.

  De första modulerna är:

  • Viva Connections
  • Viva Insights
  • Viva Learning
  • Viva Topics

  Viva Connection

  Viva Connections ger en personligt anpassad gateway till den digitala arbetsplatsen där anställda kan komma åt intern kommunikation och företagsresurser som policys och förmåner och samtidigt delta i communities för anställda. Allt från en enda anpassningsbar app i Microsoft Teams.

   Viva Insights

   Viva Insights ger individer, chefer och ledare personliga insikter som hjälper alla i en organisation att utvecklas.

   Personliga insikter, synliga endast för medarbetaren, hjälper medarbetaren att blockera tid för regelbundna pauser, fokuserat arbete och lärande, samt stärka relationerna med sina kollegor.

   Chefer kan se trender på team- och organisationsnivå samt rekommendationer för att bättre balansera produktivitet och välbefinnande. Viva Insights bygger på en organisations befintliga investeringar och kan också utnyttja data från tredjepartsverktyg som Zoom, Workday och SAP SuccessFactors. 

    Viva Learning

    Viva Learning gör nya utbildnings- och yrkesutvecklingsmöjligheter enklare att upptäcka och mer tillgängliga i det dagliga arbetet. Den sammanställer också alla utbildningsresurser som är tillgängliga för en organisation på en och samma plats, inklusive innehåll från LinkedIn Learning, Microsoft Learn, tredjepartsleverantörer som Skillsoft, Coursera, Pluralsight och edX samt en organisations eget innehållsbibliotek.

    Från traditionella kurser till mikroinlärning kan användarna upptäcka, dela, tilldela och spåra en mängd olika former av inlärning som en del av arbetsdagen.

     Viva Topics

     Viva Topics erbjuder ett verktyg för att upptäcka ny kunskap genom att ansluta till information och experter inom hela företaget.

     Med hjälp av AI för analyseras en kunds Microsoft 365-data med möjligheten att integrera kunskap från en mängd olika tredjepartstjänster som ServiceNow och Salesforce, identifierar och visar Viva Topics automatiskt ämneskort i konversationer och dokument i Microsoft 365 och Teams.

     Genom att klicka på ett kort öppnas en ämnessida med relaterade dokument, konversationer, videor och personer.