Säkerhet & Antivirus

Vi kan tillhandahålla
licenser till de flesta
antivirussystem och
säkerhetssystem.

Kontakta oss

En trygg vardag

Det är alltid viktigt att ha ett bra skydd för din viktiga information. Vi hjälper er att inventera er it-miljö och analyserar vilka behov som finns. Lösningen kan bestå av antivirusskydd, utbildning i användning, sekretess och/eller hantering av känsliga uppgifter eller adaptiva skydd.

Vi kan tillhandahålla licenser till de flesta antivirussystem och säkerhetssystem. Vi arbetar framförallt med Panda, Symantec, VMware och F-secure.

Ladda ner white paper om MFA

Fyll i din e-post för att ladda ner och läsa mer om multifaktorautentisering (MFA).

Carl-Johan Hedlund

Sales specialist

Multifaktorautentisering (MFA)

Microsoft MFA skyddar användare genom ytterligare autentisering utöver användarnamn och lösenord. Det innebär att säkerheten får ett extra lager av skydd. Microsoft MFA ingår som del i Office 365 och Azure och det finns flera olika alternativ för att bevisa sin identitet med flerfaktorsautentisering:

• Engångskod från en betrodd enhet
• Biometriska identitetskontroller som näthinneskanning eller fingeravtryck
• Extra lösenord

Här kan du läsa om skillnaderna mellan de mest populära MFA-versionerna från Microsoft, Azure MFA och Office 365 MFA.

Azure MFA vs. Office 365 MFA

Office 365 MFA

Med Office 365 finns olika sätt att använda flerfaktorsautentisering. Antingen använder du Microsoft Authenticator appen som du installerar på din smartphone. Med appen kan du antingen generera en engångskod eller ett push meddelande som används för att autentisera applikationer och andra enheter. Du kan också använda ett telefonsamtal eller sms med engångskod till ett registrerat telefonnummer för autentisering.

Hur skiljer sig Azure MFA mot Office 365 MFA?

Azure MFA ger många fler säkerhetsfunktioner än Office 365 MFA. Företag som behöver säkerhetsfunktioner utöver Office 365 behöver en Azure AD Premium-plan eller en Microsoft 365-plan. Med Azure MFA kommer följande funktioner:

– Bedrägeriskydd
Med Azure MFA kan användare varna administratörer om de misstänker att någon försöker komma åt kontot. Användaren kan få en oväntad MFA begäran på sin telefon och kan då enkelt skicka en bedrägerivarning genom att trycka på #-knappen, då anges en förkonfigurerad kod som tillhandahålls av företaget. Förutom att detta varnar rätt person kommer även kontot att blockeras till det att administratören har kontrollerat situationen.

– Autentiseringsrapporter
Azure MFA ger bättre insikter i antal och typer av autentiseringar som görs. Administratörer kan generera rapporter för bättre kontroll. Admin får korrekt information om antal framgångsrika och icke framgångsrika autentiseringar. Man får även mer specifik information om datum och tid, autentiseringsmetoder och åtkomsttyp. Rapporterna exporteras till en excel-fil och kan användas för att diagnostisera och analysera bedrägerier, kontoblockeringar och serverstatus.

– Användarkontroller
Som administratör för Azure MFA har du god kontroll över användare. Det är till exempel möjligt att blockera eller avblockera användare, du kan även inaktivera MFA under en viss tidsperiod om det behövs för att ge åtkomst till vissa applikationer.

– Extern integration
Medan Office 365 MFA endast kan tillhandahålla villkorstyrd åtkomst för molntjänster, erbjuder Azure MFA även on-premises-lösningar. Funktionen är dock endast tillgänglig för befintliga distributioner, men för nya finns Azure Active Directory Application Proxy som ger dig säker fjärråtkomst till både lokala applikationer och molntjänster.

– MFA Service Anpassning
Azure MFA erbjuder fler anpassningar än Office 365, bl.a. autentiserings telefonsamtal som kommer från ett specificerat nummer från företaget istället för ett nummer från Microsoft. Rösthälsningar kan ändras från standardiserade till egna anpassade hälsningar för olika applikationer.

Så, vad ska man välja?

Skillnaden mellan Azure MFA och Office 365 MFA är helt enkelt att Azure ger dig mer säkerhet och större flexibilitet. Azure MFA kan tillämpas på hybridinstallationer vilket gör det till en tillförlitlig lösning för att skydda mot hot som inte bara riktar sig mot användare utan mot hela organisationens infrastruktur.

Vi på K3 Nordic hjälper er att få igång MFA, oavsett vilket alternativ ni väljer.

Office 365 ATP

  • Office 365 ATP är ett utökat skydd för din e-post
  • Antiphishing-skydd, skydd mot skadliga länkar, skydd mot skadliga länkar i dokument
  • Kan även skydda SharePoint och Teams.

Fördelar med Office 365 ATP

  • Med Office 365 ATP, istället för en tredjepartslösning, får du ett enkelt och smidigt sätt att sköta detta inom Office 365 vilket är smidigit och lättillgängligt.
  • Utökat skydd för verksamheten, många attacker sker via mail med skadliga länkar o.s.v.