Här är de viktigaste förändringarna i Microsofts villkor och priser för deras prenumerationstjänster

Microsoft ändrar om i sina CSP-prenumerationer mellan januari-juni 2022, detta enligt deras New (modern) Commerce-modell. Nedan ser du de viktigaste förändringarna:  

Tre olika prenumerationslängder

Välj att sätta upp din prenumeration på månadsbasis, ett år eller tre år. 

Prisjustering prenumeration

 • Priset för månadsprenumerationer ökar med 16,7% från och med 1 mars 2022 
 • Årsprenumerationer har ett oförändrat pris i förhållande till nuläget 
 • Prenumerationer på tre år har samma prissättning som ettårs prenumerationer (lanseras i juli 2022) 
 • Det går bra att mixa ovanstående prenumerationsformer utifrån behov av flexibilitet, du kan till exempel lägga 80% på årsprenumeration och 20% på månadsprenumeration 
 • Årsprenumerationer kan betalas årsvis alternativt totalkostnaden uppdelad per månad. 

Rabatter

 • Månadsprenumerationer har 16,7% rabatt fram till och med 30 juni 2022 
 • Ettårs prenumerationer som tecknas innan 31 mars 2022 har 5% rabatt 
 • Treårs prenumerationer har inte några rabatter. 

Generell prishöjning cloud-prenumerationer

Generell prishöjning sker på vissa M365 samt O365 licenser från och med 1 mars 2022. 

Villkorsförändringar

I samband med prisförändringarna sker även förändringar i prenumerationsvillkoren. Sammanfattningsvis innebär detta mindre flexibilitet, exempelvis:

 • Att ha möjlighet att minska antal licenser i en prenumeration innebär högre pris per licens 
 • Att ha möjlighet att nedgradera licenser i en prenumeration innebär högre pris per licens 
 • Att byta licenspartner blir svårare

Förändringarna genomförs från och med den 1 mars 2022 

Från den 1 mars kommer nya prenumerationer sättas upp i den nya prenumerationsformen. 

Vad innebär detta för mig som kund? 

Kort sagt blir det extra viktigt att välja rätt från början, baserat på företagets behov. Självklart hjälper vi er att hitta rätt väg för just er verksamhet. 

Vi hjälper dig att optimera era Microsoftlicenser och reder ut eventuella frågetecken.