Rabatt till och med 31 mars

Microsoft ändrar om i sina CSP-prenumerationer enligt deras New (modern) Commerce-modell. Passa på att se över dina möjligheter att kunna ta del av erbjudandet som ger dig 5% rabatt innan den 31 mars 2022.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Tre olika prenumerationslängder

Välj att sätta upp din prenumeration på månadsbasis, ett år eller tre år. 

Prisjustering prenumeration

 • Priset för månadsprenumerationer ökar med 16,7% från och med 1 mars 2022 
 • Årsprenumerationer har ett oförändrat pris i förhållande till nuläget 
 • Prenumerationer på tre år har samma prissättning som ettårs prenumerationer (lanseras i juli 2022) 
 • Det går bra att mixa ovanstående prenumerationsformer utifrån behov av flexibilitet, du kan till exempel lägga 80% på årsprenumeration och 20% på månadsprenumeration 
 • Årsprenumerationer kan betalas årsvis alternativt totalkostnaden uppdelad per månad. 

Rabatter

 • Befintliga månadsprenumerationer har 16,7% rabatt fram till och med 30 juni 2022
 • Årsprenumerationer som tecknas innan 31 mars 2022 har 5% rabatt 
 • Prenumerationer på tre år har inte några rabatter. 

Generell prishöjning cloud-prenumerationer

Generell prishöjning sker på nedanstående Microsoft 365- och Office 365 licenser från och med 1 mars 2022. 

 • Microsoft 365 Business Basic, ca +20%
 • Microsoft 365 Business Premium, ca +10%
 • Microsoft 365 E3, ca +12,5%
 • Office 365 E1, ca +25%
 • Office 365 E3, ca +15%
 • Office 365 E5, ca +9%

Villkorsförändringar

I samband med prisförändringarna sker även förändringar i prenumerationsvillkoren. Sammanfattningsvis innebär detta mindre flexibilitet, exempelvis:

 • Att ha möjlighet att minska antal licenser i en prenumeration innebär högre pris per licens
 • Möjlighet att nedgradera licenser i en prenumeration kan inte ske under innevarande prenumerationsperiod
 • Man inte kan byta licenspartner under innevarande prenumerationsperiod

Förändringarna genomförs från och med den 1 mars 2022

Från den 1 mars kommer nya prenumerationer sättas upp i den nya prenumerationsformen. 

Vad innebär detta för mig som kund?

Kort sagt blir det extra viktigt att välja rätt från början, baserat på företagets behov. Självklart hjälper vi er att hitta rätt väg för just er verksamhet. 

Vi hjälper dig att optimera era Microsoftlicenser och reder ut eventuella frågetecken.