K3 Nordic har som underleverantör till Forefront vunnit ett helhetsåtagande avseende stora delar av Migrationsverkets IT-licenser. Avtalet innebär att K3 Nordic blir strategisk leverantör av IT-licenser och med ansvar för tjänster och rådgivning relaterat till Migrationsverkets IT-licenser.

– Vi är väldigt inspirerade över få möjligheten att arbeta tillsammans med Migrationsverket. Då vi är relativt små i jämförelse med övriga konkurrerande aktörer, är detta ett bevis på att vi är rätt organiserade och har en väldigt hög kompetens inom K3 Nordic, säger Nicklas Karlsson, K3 Nordic.

Avtalet med Migrationsverket löper över fyra år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. Utöver att bli leverantör av IT-licenser kommer K3 Nordic även hjälpa Migrationsverket vidare i deras arbete att säkerställa en kostnadseffektiv licensiering av programvara i sin IT-miljö.

Om Migrationsverket

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken. www.migrationsverket.se

Om K3 Nordic

K3 Nordic är specialister inom mjukvara och licenser, molntjänster, supportavtal för hårdvara och rådgivning inom it. K3 Nordic tar hand om företags inventering, övervakning och utveckling av programvarulicens- och supportavtal. www.k3nordic.com

Kontakt

Nicklas Karlsson, affärs- och marknadschef, K3 Nordic AB
Telefon: 070-343 04 11
E-post: nicklas.karlsson@k3nordic.com