Webinar – CloudBees | Jenkins

Här kommer du att lära sig hur du effektivt hanterar Jenkins, med ökad säkerhet och stabilitet samtidigt som du drar fördel av moderna metoder – konfiguration som kod och Pipeline Template Catalogs.

Datum: tisdagen den 29 mars
Tid: kl. 13.30-14.30 CEST
Kostnad: gratis

CloudBees bidrar med över 80% av koden för Jenkins. CloudBees tillhandahåller också mycket avancerade Jenkins-funktioner genom CloudBees CI.

Dela den gärna denna sida med någon i ditt team som du tror skulle vara intresserad.

English version

You will learn how to effectively manage Jenkins, with increased security and stability while taking advantage of modern methods – configuration such as code and Pipeline Template Catalogs.

Date: Tuesday, March 29th
Time: 13.30-14.30 CEST
Cost: free

CloudBees contributes over 80% of the code for Jenkins. CloudBees also provides highly advanced Jenkins features through CloudBees CI.

Feel free to share this page with someone in your team who you think would be interested.

Anmälan | Sign up