K3 Workplace 365

Hur K3 Workplace 365 hjälper företag att anpassa sig till det nya normala efter pandemin

Under de senaste åren har pandemin påverkat företag över hela världen. Det nya normala som följt i pandemins spår har krävt att företag anpassar sig för att kunna möta de nya utmaningarna som har uppstått. En av de största utmaningarna har varit att anpassa arbetssättet och IT-användningen på ett effektivt sätt.

För många företag kan det vara svårt att ha en helhetsöverblick över sin IT-miljö och samtidigt skydda sig mot hot, hålla sig uppdaterade med den tekniska utvecklingen och ha en säker och pålitlig IT-miljö. Därför har vi på K3 tagit fram K3 Workplace 365, en tjänst som är egenframtagen för att möta de olika IT-behoven hos företag på bästa sätt

Tjänsten sätts upp som en färdig lösning efter att företagets IT-miljö har utvärderats för att sedan anpassas efter de olika behoven på bästa sätt. Våra paket är utformade för att effektivt hantera IT-behoven hos företag, oavsett storlek eller verksamhetsområde. Idag finns det tre aktuella paketeringar med olika fokusområden. Det första paketet heter säkerhet som tjänst och fokuserar främst på företagets IT-säkerhet, där tjänsten erbjuder en säker nivå med både proaktivt och aktivt skydd med åtgärd. Det andra paketet är enhetshantering som tjänst – tjänsten fokuserar på enhetshantering som innebär en smidig och central lösning för att hantera företagets alla enheter på ett säkert sätt. Den sista tjänsten är en komplett lösning som är en blandning av de två tidiga paketeringen K3 Workplace 365. Med den får ni en helhetslösning, som inkluderar både säkerhet för den digitala identiteten och företagets enheter. Utöver detta, oavsett paket, ingår tjänstesupport från vårt teachteam och Microsoft 365 licenser som inkluderar programvaror som Word, Excel, Power Point, Outlook, Teams med många fler.

Säkerhet som tjänst

Säkerhetspaketet erbjuder företag en trygghet där deras data är sparad säkert och den digitala arbetsplatsen är säkrad med programvara och applikationer som får hela teamet på samma grund.

Enhetshantering som tjänst

Med enhetshanteringen har företaget koll på samtliga kopplade enheter som med lätthet går att styra och koordineras. Få företagets enheter, som datorer eller telefoner, kopplade till administratörer som kan se till att rätt programvara och tillgångar finns.

K3 Workplace 365

En helhetslösning för företag och deras IT. Här är datan säker och företagets enheter är lätta att kontrollera över. Programvara och IT support finns tillgänglig från K3 Nordics specialister.

K3 Workplace 365 är inte bara en lösning för att möta de nya utmaningarna efter pandemin. Det är också en lösning som ger företag möjlighet att växa och utvecklas i framtiden. Med en anpassad IT-miljö som stöd kan företag fokusera på sin kärnverksamhet och utveckla nya idéer och strategier som kan bidra till deras tillväxt och framgång. Med våra färdiga lösningar och anpassningsbara paket kan företag enkelt och effektivt hantera sina IT-behov och säkerställa en säker och pålitlig IT-miljö. Om du vill veta mer om hur K3 Workplace 365 kan hjälpa ditt företag, kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation.