Att välja rätt licensavtal för din organisations behov kan vara en utmaning. Under många år har många organisationer valt att använda Microsofts Enterprise Agreement (EA) som en centraliserad lösning. Men i takt med att prisnivåerna i EA har ökat, har fler och fler företag valt att flytta sitt licensinnehav till CSP. Speciellt företag i EA:s rabattkategori “A” (500-2399 enheter). Genom att välja att gå från EA till CSP via K3 Nordic finns det flera fördelar för ditt företag.

En av de viktigaste fördelarna med att använda Microsoft CSP är den stora flexibiliteten det ger dig när det gäller att hantera din IT-miljö. CSP-lösningen är en prenumerationstjänst, vilket innebär att du bara betalar för de tjänster och produkter som du faktiskt behöver och använder. Detta gör det möjligt att anpassa dina Microsoft-tjänster och produkter efter dina specifika behov och betala enbart för det du behöver. Du slipper alltså betala för onödiga funktioner eller applikationer.

Kostnadseffektivt
En annan stor fördel med att byta från Microsoft EA till Microsoft CSP är kostnadsbesparingarna. CSP-lösningen är baserad på prenumerationer, vilket betyder att du bara betalar för de tjänster och produkter som du faktiskt använder. Detta innebär att du kan minska dina kostnader betydligt jämfört med EA, som kan vara mer kostsamt på grund av sina fasta avtal och höga miniminivåer.

Automatiserad hantering
En annan fördel med att använda Microsoft CSP är den automatiserade hanteringen av era tjänster och produkter. Vi på K3 Nordic har tillgång till en mängd olika verktyg som gör det enklare att hantera och administrera er IT-miljö. Detta innebär att vi kan erbjuda er en enklare, smidigare och mer effektiv hantering av era Microsoft-tjänster och produkter.

Skräddarsydd support
CSP ger er också möjlighet till skräddarsydd support från oss på K3 Nordic. Detta innebär att ni kan få personlig support från en expert på Microsoft-licenser och molnhantering som är bekant med er organisation och era behov. Genom att välja att gå från EA till CSP via K3 Nordic kan ni känna er trygga med att ni får den support ni behöver, när ni behöver det.

Sammanfattningsvis är det många fördelar med att välja Microsoft CSP jämfört med Microsoft EA. CSP ger er flexibilitet, kostnadsbesparingar, automatiserad hantering och skräddarsydd support från K3 Nordic. Genom att gå från EA till CSP via K3 Nordic kan ni få en mer anpassad och kostnadseffektiv lösning som passar era specifika behov.