På grund av Europeiska Kommissionen är Microsoft tvungna att bryta ut Teams från sina Microsoft 365 och Office 365-sviter. Detta med start 1 oktober 2023.

Mer information om bakgrunden finner du här:
Microsoft announces changes to Microsoft 365 and Office 365 to address European competition concerns – EU Policy Blog

Är du på väg att göra förändringar i dina Microsoft prenumerationer?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du inte på väg att göra några förändringar i dina prenumerationer så kan du bortse från denna information.
Dock kan informationen vara bra att veta om inför framtiden.

Här kan du läsa mer om vilka prenumerationer som berörs:
New subscription structure for Microsoft 365 in Europe