Microsofts Prisjusteringar: En översikt och dess påverkan

Microsoft har meddelat viktiga ändringar i sin prisstruktur som kommer att påverka användare av deras licensmodeller i Sverige. Från och med den 1 februari 2024 kommer en prisökning på 10% att genomföras över hela sortimentet. Denna förändring kommer att beröra alla  förnyelser och nya avtal som tecknas från detta datum.

Denna förändring bygger på en tidigare prisjustering som Microsoft genomförde den 1 april 2023. Den justeringen resulterade i en ökning med cirka 15% på CSP-licensieringen. För användare med månadslicenser har denna ökning redan trätt i kraft. Men för de med årsavtal kommer denna ökning att börja gälla vid tiden för förnyelse av årsavtalet, dock senast den 1 april 2024.

Hur påverkas förnyelserna?

 

  1. Förnyelser av Årsavtal:

    • De som har årsavtal och som förnyade sina licenser före den 1 april 2023 kommer att se den 15% prisökningen reflekteras vid nästa förnyelse av deras avtal. Detta kommer att ske före eller senast den 1 april 2024.
    • Efter den 1 februari 2024, kommer dessa avtal även att påverkas av den nya 10% prisökningen vid nästa förnyelsetillfälle.
  2. Månadsprenumerationer:

    • Användare som har månadsprenumerationer har redan sett en 15% prisökning som tillämpats löpande sedan den 1 april 2023.
    • Från den 1 februari 2024 kommer dessa prenumerationer även att påverkas av den ytterligare 10% prisökningen.

Vad innebär detta för användarna?

Dessa prisjusteringar innebär att både nya och befintliga kunder av Microsofts licenser måste förbereda sig för högre kostnader. Det är viktigt för företag att budgetera för dessa förändringar, särskilt de som är beroende av Microsofts tjänster för sin dagliga verksamhet. De bör också överväga att förnya sina licenser före prisökningarna för att potentiellt undvika högre kostnader på kort sikt.

Sammanfattningsvis utgör Microsofts prisjusteringar en betydande förändring för användare i Sverige. Det är avgörande att vara medveten om dessa ändringar och planera i enlighet med detta för att säkerställa kontinuerlig tillgång till nödvändiga mjukvarutjänster utan avbrott.

Hör av dig till oss för att se över hur just ni kommer påverkas samt hur vi tillsammans tar fram det bästa alternativet för just er.

 

 

 

Fredrik Dunby

Specialist Modern Work

019-36 80 222

fredrik.dunby@k3nordic.com