I K3 Nordics arbete ingår att hålla ordning och reda åt kunden. I detta blogginlägg från Lina berättar hon om en organisation (vi vill inte ”outa” vår kund så de gå under namnet Organisationen) som skulle få en kostnad på 7,5 miljon men i slutändan fick betala drygt 1200 kr. Alla våra kundhistorier är inte så dramatiska som den här. 🙂 //Kristina

 

Det hela började i februari då min kontakt på Organisationen fått i uppgift av Microsoft att genomföra en Software Asset Management, SAM. Eftersom jag precis kommit i kontakt med kunden och i vårt samtal berättat att jag är utbildad och kan genomföra en SAM åt dem så valde han att ta hjälp av mig. Kunden själv scannade nätverket och skickade rapporterna till mig som jag sammanställde och skickade vidare som underlag till Microsoft.

Sen började problemen…

Kontakten i SAM-teamet ansåg att de 5 sub-organisationerna som stod under Organisationen som var involverade i inventeringen själva skulle köpa in serverlicenser och klientlicenser, så kallade CAL’s, eftersom dessa licenser nyttjades men ej köpts in av sub-organisationerna. Moderbolaget ägde inte mer än 50 % och därför skulle de inte få nyttja de licenser som köpts in av moderbolaget. Jag visste att detta var fel och letade fram alla tänkbara olika dokument som bestred konsultens beslut för att visa på att rätten till just det nyttjande kunden hade var godkänt.

Man måste alltid utgå från användandet hos den specifika kunden och inte bara stirra sig blind på hur det generellt brukar göras. Kundanpassningen är enormt viktig och man måste förstå kundens miljö vid en SAM. Jag satt mellan kund och konsult vilket gjorde det möjligt för kunden att fokusera på sitt vardagliga arbete och när det var något han behövde svara på eller liknande kontaktade jag honom för att sedan skicka svaren vidare till Microsoft. Tidsbesparing för kunden som även det uppskattats.

Det var en lång process, det hela påbörjades i början av februari och avslutades i början av juni men det var det värt. De argument, dokumentation och jobb jag la ned lönade sig verkligen för kunden. Om de hade gjort det som Microsofts SAM-konsult krävde skulle det över en 3-årsperiod kostat kunden 7,5 miljoner – nu resulterade det i en komplettering på 1 Office-licens för lite drygt 1200 kr!

/Lina