När supporten för SQL Server 2008 och 2008 R2 upphör kommer inte längre några säkerhetsuppdateringar vara tillgängliga. För att undvika stora säkerhetsrisker rekommenderar vi migrering till Azure eller uppgradering till SQL 2017.

Nu är det hög tid att uppgradera, modernisera och gå över till de senaste versionerna av SQL Server då supporten för SQL Server 2008 och 2008 R2 upphör den 9 juli 2019. Många företag klarar sig utan de senaste funktionerna men inget företag bör gå utan regelbundna säkerhetsuppdateringar vilka kommer att upphöra efter slutdatumet. Även Windows Server 2008 och 2008 R2 kommer att utgå snart, den 14 januari 2020. Vi rekommenderar att uppgradera till aktuella versioner eller att flytta databasen till Azure.

Det finns flera alternativ att välja för att uppgradera och modernisera er organisation. Behöver ni mer tid för att hantera övergången finns det möjlighet att köpa tre års utökad säkerhetsuppdatering.  

Vi hjälper er med migrering till Azure

Företag kan flytta äldre SQL-servermiljöer till Azure SQL Database Managed Instance (PaaS), en fullständig dataplattformstjänst som erbjuder ett ”versionsfritt” alternativ för att eliminera problem med slutdatum för support och säkerhetsuppdateringar framöver.

Det går även att migrera till Azure Virtual Machines (IaaS) för att få tillgång till utökade säkerhetsuppdateringar i tre år efter slutdatum utan extra kostnad. För många är detta ett enkelt första steg för uppgradering till nyare versioner. Detta gör att ni kan migrera till molnet utan stress.

Uppgradera lokalt till nya versioner

Väljer ni att behålla servrarna lokalt bör ni uppgradera till de nyare versionerna av SQL Server 2017 och Windows Server 2019. Då får ni uppdaterade funktioner och de senaste säkerhetsuppdateringarna.

Oavsett vilket alternativ ni väljer går vi tillsammans igenom ert behov och hjälper er i varje steg på resan.