Mät teamets framsteg bättre med Viva Goals

När ditt team enas om sitt syfte och sina strategiska mål så händer något magiskt. Kraften riktas rätt och leveransen ökar. Med Microsoft Viva Goals så kan du skapa tydlighet och koppla det dagliga arbetet mot företagets övergripande mål. 

Microsoft OKR (Objectives and Key Results) är en målsättningsteknik som hjälper företag att fokusera på viktiga mål och mäta framsteg mot dessa mål. Det ger en tydlig bild av vad som är viktigt att fokusera på och hjälper teamen att arbeta mot gemensamma mål. OKR ger också enkel överblick och möjliggör enkel överföring av målen till verklighet. Det ger också möjlighet för återkoppling och anpassning av målen under tiden, för att säkerställa att de fortfarande är relevanta och hållbara.

Med Viva Goals-licensen får du tillgång till Viva Goals i Teams och Viva Goals-webbappen. Appen ger dig en rad fördelar som exempelvis: 

 

  • Skapa, hantera, justera och anpassa Objective Key Results (OKR) arbetsflöden med mallar, automatiserade avstämningar och avancerade insikter. 
  • Sätt fart på verksamheten med OKR med hjälp av delade instrumentpaneler och avancerade insikter. 
  • Koppla samman arbete med resultat med hjälp av djup integrering med uppgifter, projekt och inbäddade OKR-vyer. 
  • Integrera med viktiga verktyg som Teams, Slack och Glip för att få automatiska OKR-avstämningar. 
  • Få skala och säkerhet för företag med funktioner för enkel inloggning, datakryptering, efterlevnad med SOC 2 Type II, sekretess i företagsklass och avancerade behörigheter. 
  • Använd avancerade OKR-konfigurationer med anpassningsbar viktning och bedömningsvägledning. 

    Vill du veta mer fördelar eller hur arbeta med Viva Goals kan göra din organisation till framtidens arbetsplats?