En Photoshop hit, en InDesign dit. Adobelicenser är den typ av licenser som köps in av många olika personer på företaget. Det kan då bli lite huller om buller med hur de hanteras. Ingen har koll på när de löper ut eller vems kreditkort som betalade för vilken licens?! Sedan kan inköpschef eller it-chef köpa in på sitt håll och allt blir kaos. Vi märker att detta är ett problem mer och mer. Ansvarig får ingen överblick, allt blir spretigt och hen får svårt att göra en licensbudget. Genom att samla licenser får man allt under samma VIP-nummer (som det heter i Adobe-världen) och samma löptid. Lättare att budgetera för att alla licenser får samma förnyelsedatum. Ett mail eller samtal när det är dags för en ny Adobelicens att köpas in.

Snyggt, prydligt och lättarbetat!

//Sandra