SQL Server 2017

Strålkastarljuset för SQL Server 2017 riktas mot stödet av Linux och Docker-programbehållare. Mer specifikt stöds Linux-distributörerna Red Hat, SUSE och Ubuntu.

Man presenterar även en ny release av tillägget till Visual Studio Code, som plattformsoberoende gör det möjligt att författa och administrera queries, samt visa resultat och spara dem till JSON eller CSV. Man ger även stöd för avancerade tillägg såsom IntelliSense och Peek Definition.

Ett nytt plattformsoberoende databasadministrationsverktyg utvecklas och ska snart finnas tillgängligt. Detta verktyg ska komplettera SQL Server Management Studio (SSMS) och göra det möjligt att utföra liknande administrativa uppgifter. Detta i alla plattformar, vilket inte är möjligt med SSMS i dagsläget. Det här verktyget finns tillgängligt på GitHub som open-source och bygger på att gemenskapen bidrar med utveckling.

 

En ny funktion som introduceras i SQL Server 2017 är Adaptive Query Processing. Den här funktionen gör att queries presterar bättre och resultaten mottags snabbare utan att koden behöver modifieras. Vill du veta mer om hur Adaptive Query Processing gör att dina queries presterar bättre i SQL Server? Se denna video.

En annan ändring för SQL Server 2017 är stödet för grafdata. Nu behöver man inte längre ha en specialiserad databas för att lagra grafdata. I SQL Server 2017 kan informationen lagras inbyggt i SQL-servern, i grafformat, genom noder och bågar. Vill du veta mer om hur grafdata byggts in i SQL server? Se denna video.

Ledordet för SQL Server 2017 är plattformsoberoendehet. Utöver förbättringar och nya funktioner handlar 2017-versionen huvudsakligen om att ge tillgång till branschledande prestanda och säkerhet med SQL Server, oberoende om det är i Windows, Linux eller Docker-programbehållare.

Har du några frågor eller funderingar, eller funderar du på att gå över till SQL 2017, kontakta oss då på info@k3nordic.com eller ring oss direkt på 019-36 80 200.