Hur många Microsoft förkortningar kan du? I landet Microsoft förkortas allt med tre bokstäver, där lever vi på K3 Nordic dagligen. Vi har tagit hjälp av Microsoft och försökt reda ut vad alla dessa tre bokstäver (ja, ibland är det två och ibland fyra) står för. Ordlistan är inte komplett och kommer nog aldrig att bli det. Men håll till godo.

//Helena

  • EA – Enterprise Agreement Det bästa licensieringsprogrammet för företag och myndigheter som vill ha standardiserade it-lösningar i hela organisationen, men som samtidigt vill kunna välja mellan lokala och molnbaserade tjänster. EA har attraktiv volymprissättning, är flexibelt för att du ska kunna gå över till molntjänster i din egen takt och har enkel licenshantering via ett enda avtal för hela organisationen.
  • ESA – Enterprise Subscription Agreement  Ett alternativ i EA-avtalet som ger en lägre startkostnad baserat på en treårsprenumeration, möjligheten att öka eller minska prenumerationsantalet på årsbasis samt licenser som slutar att gälla när prenumerationen upphör.
  • SE – School Enrollment School Enrollment är avsett för grundskolor och förskolor och erbjuder enkel licensiering av alla produkter i organisationen. Du kan beställa valfri produkt i det antal som motsvarar organisationens årliga antal datorer/enheter.
  • MPSA – Microsoft Products and Services Agreement Nya MPSA (Microsoft Products and Services Agreement) är ett gemensamt avtal för organisationens köp av onlinetjänster, programvara och Software Assurance. Du kan spara både tid och pengar genom att kombinera inköpspoäng för en optimal prisnivå och minska de administrativa kostnader som ofta förknippas med hanteringen av flera avtal.
  • MOSP – Microsoft Online Services-programmet Ett prenumerationsbaserat program för organisationer med fem eller fler användare som vill prenumerera på, aktivera, skaffa och underhålla onlinetjänster smidigt och överkomligt direkt via webbplatsen Microsoft.com.
  • OLP –  Open License Program Open Program är ett bra val för företag, utbildningsinstitut, välgörenhetsorganisationer och myndigheter som vill betala för exakt vad de använder. Du måste initialt köpa minst en programvarulicens för ett Open License-avtal. Men du kan skaffa ett valfritt antal ytterligare licensierade produkter via Open License när som helst under den två år långa avtalsperioden. Microsoft Dynamics CRM Online Professional med Social Engagement och Unified Service Desk, Microsoft Dynamics CRM Online Basic och Microsoft Dynamics CRM Essential går att köpa via Open License.
  • OLV – Open License Value Det rekommenderade programmet för små till medelstora organisationer med fem eller fler datorer som vill förenkla licenshanteringen, hantera programvarukostnader och få bättre kontroll över investeringen. Programmet omfattar Software Assurance och tillgång till värdefulla förmåner som utbildning, distributionsplanering, programvaruuppgraderingar och produktsupport som ökar organisationens produktivitet.
  • OVS – Open Value Subscription Open Value Subscription ger de lägsta initialkostnaderna av alla alternativ i Open Program. Alternativet är flexibelt och kan sänka de totala licensieringskostnaderna under år då antalet datorer minskar. Företaget har rätt att köra programvaran i hela företaget under villkoren i avtalet med Microsoft. Du kan också lägga till ett alternativ för en enskild plattform i Open Value Subscription-avtalet.
  • CSP – Cloud Solution Provider Hanterade tjänster som är avsedda för SMB (Small Medium Business)-kunder som vill lägga ut distribution, hantering och support av sina onlinetjänster på entreprenad. Programmet gör att partnern kan äga kundrelationen, hantera hela kundlivscykeln och använda partnertjänster.
  • VLSC – Volume Licensing Service Center Microsofts portal där kunden/återförsäljaren hanterar volymlicensavtal; bla hämtar licensnycklar, registrerar MSDN användare.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med förkortningar eller något annat. 🙂