Är du it-konsult som vill ha en samarbetspartner?
Är du egen företagare och har kunder som du hjälper med strategiska it-frågor och tekniksupport men känner att du inte har full koll på alla licensregler?  Vi på K3 Nordic samarbetar med it-konsulter som är egen företagare och hjälper dem med licenshantering åt deras kunder.

Varför ska man som egen it-konsult ta hjälp av K3 Nordic? 

  1. Ingen konkurrent. När det gäller timmar att debitera hos kund så konkurrerar vi inte. All kontakt mot kund sker via dig men licenserna köper kunden från oss. Processen kring förnyelse och att hålla koll på licensregler sköter vi. Vi kontaktar dig eller om du vill, din kund i god tid. Minst 3 månader före licenser och avtalen löper ut. Vi har direktkontakt med alla leverantörer och distributörer och sitter på stor kunskap om licenshantering.
  2. Specialister. Vi som licensspecialister har koll på vad som gäller kring server- och programvarulicenser. Oftast är det en hel del regler att sätta sig in i, speciellt Microsoft. Och när man väl har satt sig in i dem så ändras reglerna igen…
  3. Tillgängliga. Vi finns här och svara på frågorna. Blir det strul med licenserna eller med en leverantör är det bra att ha någon att bolla tankar med och som dedikerat jobbar med dessa frågor.

Hör av om du är it-konsult som vill ha en samarbetspartner, så snackar vi licenser!
/Helena Windahl Licensspecialist 019-36 80 200