K3 Nordic AB har blivit utsett till Cloud Partner of the Year 2017 på årets IngramMicro CloudSummit i Phoenix, Arizona.

Att bli utsedda till Cloud partner of the year 2017, Europe, tycker vi givetvis är fantastiskt roligt och det är ett kvitto på det arbete vi gör kring molntjänster är en helt rätt satsning.

Vi tackar givetvis alla medarbetare och kunder som gett oss förtroendet att vara deras leverantör och rådgivare kring molntjänster.