I vår fördjupade bloggartikel ska vi utforska Microsofts identitetsskyddslösningar i ännu större detalj. Dessa produkter är av avgörande betydelse för att skydda dina identiteter och identitetsinfrastrukturer. Låt oss ta en djupdykning i varje produkt och betona de specifika hot de kan stoppa:

 1. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD): 

  • Beskrivning: Azure AD är en molnbaserad tjänst som kopplar samman användare med appar, enheter och data. Den är grundläggande för identitets- och åtkomsthantering i organisationer. 
  • Hotstoppning: Azure AD hjälper till att förhindra obehörig åtkomst genom principer för villkorsstyrd åtkomst. Den kan stoppa attacker som försöker kompromettera användaridentiteter och åtkomstbehörigheter.

2. Azure Active Directory Identity Protection: 

  • Beskrivning: Denna tjänst fokuserar på att identifiera och hantera hot mot användaridentiteter. 
  • Hotstoppning: Den använder hotnivåintelligens för att snabbt upptäcka misstänkta aktiviteter, t.ex. onormal inloggning från okända platser eller ovanliga tidsmönster. Genom att varna och vidta åtgärder kan den förhindra attacker innan de sker. 

3. Microsoft Defender for Identity: 

  • Beskrivning: Detta verktyg är specialiserat på att skydda mot attacker mot identiteter i nätverket. 
  • Hotstoppning: Det övervakar användar- och enhetsbeteenden för att upptäcka avvikande mönster. Om det identifierar en misstänkt attack, kan det automatiskt störa angriparen genom att blockera åtkomst eller återställa ändringar. 

4. Microsoft 365 Defender: 

  • Beskrivning: Denna omfattande lösning integrerar flera säkerhetskomponenter, inklusive identitetsskydd. 
  • Hotstoppning: Den ger insyn i identitetssignaler från olika källor som slutpunkter, e-post och molnappar. Genom att korrelera dessa signaler kan den prioritera hot och automatisera svar och åtgärder. 

Exempel på hot som dessa produkter kan stoppa: 

 • Phishing: Genom att övervaka inloggningsaktiviteter och användarbeteenden kan de identifiera misstänkta inloggningsförsök och blockera dem. 
 • Kontokompromiss: Genom att analysera användar- och enhetsbeteenden kan de upptäcka tecken på komprometterade konton och vidta åtgärder. 
 • Lateral rörelse: Genom att övervaka nätverksaktivitet kan de förhindra attacker som sprider sig från en komprometterad identitet till andra delar av organisationen. 

 

Sammanfattningsvis ger dessa produkter ett robust skydd för dina identiteter och hjälper till att förhindra en mängd olika hot. Genom att kombinera dem kan du bygga en stark ITDR-strategi för att hantera identitetshot effektivt1. ?️ 

Kontakta Johanna Enoksson,

Sales specialist – Modern Workplace på K3 Nordic

 

Vill du diskutera vidare med oss på K3 Nordic? Boka in ett möte mig genom att klicka på min kalender nedan!