nis2-k3-nordic-cybersäkerhet

NIS2-direktivet lagen som stärker cybersäkerheten

Sverige placerar sig på sjätte plats i världen när det gäller sårbarhet för cyberattacker, enligt den senaste rapporten från Radar. En stor andel av svenska företagsledare, upp till 48%, betraktar även cyberhot som en av de största riskerna mot sina verksamheter i framtiden. Mot bakgrund av denna alarmerande trend implementerar EU NIS2-direktivet, som börjar gälla i oktober 2024, för att stärka cybersäkerheten för företag inom unionen.

Vilka verksamheter berörs av direktivet?

  • Organisationer och företag som sysselsätter fler än 50 personer och omsätter eller har balansomslutning som överstiger 10 miljoner euro per år.
  • Enskilda juridiska och fysiska personer, myndigheter, regioner, kommuner och offentlig förvaltningsenhet (viss annan kvalificering).
  • De allra flesta statliga myndigheter, regioner och kommuner.

Webinar om NIS2

Missade du vårt webinar om NIS2 med Advokatfirman Lindahl och Microsoft kan du se det i efterhand och lyssna på experterna på området Johanna Näslund och Åsa Kidman

 

K3 Nordic hjälper dig vidare i din NIS2-resa

Ändringar och nyheter kan ofta leda till frågor och funderingar. Om du undrar över vad NIS2 innebär för dig och ditt företag, eller hur du kan anpassa dig till de nya kraven, boka gärna ett möte med oss genom att fylla i vårt formulär så hjälper vi dig vidare.

Webinar om NIS2

Missade du vårt webinar om NIS2 med Advokatfirman Lindahl och Microsoft kan du se det i efterhand och lyssna på experterna på området Johanna Näslund och Åsa Kidman.

 

K3 Nordic hjälper dig vidare i din NIS2-resa

Ändringar och nyheter kan ofta leda till frågor och funderingar. Om du undrar över vad NIS2 innebär för dig och ditt företag, eller hur du kan anpassa dig till de nya kraven, boka gärna ett möte med oss genom att fylla i vårt formulär så hjälper vi dig vidare.