Om ett år kräver Microsoft säkrare autentisering för Exchange Online. Börja planera för åtgärder redan nu då företags klienter och system slutar att fungera om ingen åtgärd tas.

Oktober 2020

Den 13 oktober 2020 upphör stödet för Basic Authentication för Exchange Online (EWS, POP3, IMAP och Active Sync). Microsoft inför istället Modern Authentication, ett väldigt mycket mer säkert sätt för autentisering för epost i Office 365, bl.a. med stöd för flerfaktorssäkerhet.

Vad behöver jag göra?

Många appar för e-post och kalender och andra klientapplikationer, speciellt för mobila enheter, behöver uppdateras för att se till att de kan hantera Modern Authtentication. Det säkraste är att spärra gamla protokoll och aktivera flerfaktorsautentisering redan idag. Detta för att slippa problem i oktober nästa år och för att redan nu stärka säkerheten i applikationerna.

 

Läs hela artikeln på Techworld.idg.se.