Har något licensföretag knackat på dörren hos er och vill göra en licensinventering? Har ni ett större avtal och ska genomgå en revision? Eller är det kanske bara allmänt rörigt när det kommer till er licenshantering och innehav?

Det är inte lätt att ha koll på sina licenser. Det vet vi på K3 Nordic, vi jobbar dagligen med licenshantering och ibland är det snårigt även för oss. Som tur är finns det bra och kompetenta kollegor här på kontoret som backar upp varandra när det krånglar till sig ordentligt.

Krångligt kan det bli även för dig som licensanvändare när det är dags för den spännande ”SAM:en” som alla företag måste gå igenom med ett par års mellanrum. En SAM-inventering är inte bara till för att leverantören ska ha koll på era licenser. Ditt företag får koll på vilka licenser ni har och det hjälper er att spara pengar. Licenser är en kostnad och att ha fel licenser kan bli mycket kostsamt.

Vad är SAM
SAM – Software Asset Management eller licenshantering består av en serie verksamhetsprocesser som hjälper till att:
• Administrera…
• Styra …
• Skydda…
… organisationens programvaror genom alla faser i dess livscykel.

Kort och gott innebär det att vi erbjuder dig en tjänst där du får full kontroll på ditt licensinnehav oavsett leverantör eller tillverkare. SAM är alltså inte en produkt utan är en utarbetad ”Best Practise” inom ramen för ITIL som står för Information Technology Infrastructure Library, vilken är en ISO-standard (ISO 19770-1) för att arbeta med it.