Skapa med Visio – har du provat Microsofts mest välbevarade hemlighet, Visio?

Visio gör det enkelt med diagram – oavsett om du snabbt vill få fram ett flödesdiagram som du brainstormat på en whiteboard, kartlägga ett IT-nätverk, skapa ett organisationsschema, dokumentera en affärsprocess eller rita ett våningsplan så hjälper Visio dig arbeta visuellt.

Skapa snabbt professionella diagram – Gör diagram mer levande med datalänkning – Få mottagare att se din sida av saken

Använd någon av de 70 inbyggda mallarna och tusentals figurerna som följer branschstandarder såsom:

  • Affärsdiagram i form av flödesscheman, tidslinjer, pivotdiagram och organisationsscheman.
  • Processdiagram i form av korsfunktionella flödesscheman, IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling), BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0 och Microsoft SharePoint-arbetsflöden.
  • IT diagram i form av ITIL (Information Technology Infrastructure Library), Active Directory, detaljerade nätverk och ställningar.
  • Programvaru- och databasdiagram, till exempel databasanteckningar, webbplatskartor och UML (Unified Modeling Language) 2.4.
  • Åtgärdsdiagram i form av Six Sigma, rörplaneringar samt värdeströmskartor.
  • Tekniska diagram, till exempel elektriska diagram, kretsar och system. Uppdaterade mallar följer standarden IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
  • Kartor och planritningar, till exempel HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering), kontorslayout, webbplatsritningar och platsritningar. De uppdaterade mallarna innehåller fler än 600 moderna figurer och 400 smarta figurer som underlättar produktiviteten.
  • Med hjälp av en enkel guide kan du automatiskt skapa diagram utifrån data.

Visio finns i tre versioner
Visio Standard, Visio Professional och Visio Pro för Office 365