Låt K3 Nordic göra det i stället

Är det något som alla människor har är det ont om tid. Idag berättar Helena W om hur hon och K3 Nordic hjälper en kund som gått ner i tid men förväntas leverera samma arbetsinsats som om hon arbetade fulltid.

Hon har nu valt att ta all licenshantering genom oss på K3 Nordic och på det sättet har hon och vi koll på företagets licenser och avtal. Kunden kan nu i god tid förbereda sig på om avtalen är på väg att löpa ut. Vi har även ha en dialog under avtalstiden om verksamheten och kan på det sättet se om licenserna bör förändras på grund av ändrade licensregler eller av förändrad i verksamhet. Vi spar helt enkelt kundens tid och hon kan fokusera på andra arbetsinsatser.

//Helena W