Häng med för nu blir det lite komplicerat…

I november hade Microsoft sin konferens i New York för utvecklare (Connect). Från konferensen har det kommit en del kring uppdateringar hur Visual Studio säljs. Bland annat har de släppt ett nytt utvecklingsprogram som heter Visual Studio Developer Essentials. Nytt är också att man kan köpa Visual Studio Cloud Subscriptions. Dessutom byter MSDN namn till Visual Studio Subscriptions. Det blir mer flexibelt att få tillgång till Visual Studio via Cloud Subscriptions.

Mer information om eventet Visual Studio Connect hittar du här: https://channel9.msdn.com/Events/Visual-Studio/Connect-event-2015/610

Visual Studio Cloud Subscriptions

Visual Studio Cloud Subscriptions, betyder att man kommer att kunna köpa Visual Studio Professional och Visual Studio Enterprise på månadsbasis med Azure pengar. Visual Studio Team Services och TFS ingår. Team Services är i molnet, och TFS körs lokalt hos kunden.

Visual Studio Cloud Subscriptions V MSDN

Med Visual Studio Cloud Subscriptions får användarna tillgång till samma förmåner som de MSDN-prenumerationer som köps i avtal. Cloud Subscriptions finns endast i två nivåer. Visual Studio Professional och Visual Studio Enterprise. Man måste logga in i Visual Studio om man har en Visual Studio Cloud Subscription vilket inte är nödvändigt i MSDN som inte är Cloud licens/köpt i ett volymlicensavtal. Mer info om  Visual Studio Cloud Subscriptions hittar du här. https://channel9.msdn.com/Events/Visual-Studio/Connect-event-2015/How-to-buy-Visual-Studio-cloud-subscriptions

Om du vill botanisera själva så finns alla videos här:

https://channel9.msdn.com/Events/Visual-Studio/Connect-event-2015